Skip to content

Valvo tuulivoimalan rakenneosien käsittelyä ja kuljetusta asennuspaikalle Cargolog kuljetusloggerilla

Tuulivoimalan roottorin siipien, generaattorin, vaihteiston ja maston käsittelyssä sekä kuljetuksessa on monia haasteita, joista mahdolliset fyysiset vahingot ovat suurimpia. Vahinkoja voi tapahtua eri vaiheissa logistisen ketjun aikana: tuotteiden pakkaamisen aikana, siirron aikana varastosta kuorma-autoon tai muuhun kuljetukseen ja kuljetuksen aikana tuulivoimalan lopulliselle asennuspaikalle.

Tuulivoimalan rakenneosien valvonta käsittelyn ja kuljetuksen aikana Cargolog-kuljetusloggerilla on tehokas ratkaisu tuotevaurioiden minimoimiseksi ja toimitusprosessin läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Cargolog-kuljetusloggerin kiinnittäminen suoraan kuormaan mahdollistaa siihen kohdistuneiden iskujen, tärinän tai kallistumisen sekä ympäristöolosuhteiden valvonnan. Cargologin avulla voidaan määrittää, milloin ja miten vahinko tapahtui ja siten päättää, kuka on vastuussa vahingon korvaamisesta.

Mobitron - Kuljetusten olosuhdevalvonta

Haasteet

 • Tehokkaan ja laadukkaan kuljetuksen varmistaminen.
 • Rikkoutuneet tai vaurioituneet osat kuten roottori (napa ja lavat) ja konehuone (naselli)
  iskujen ja tärinän vuoksi.
 • Lämpötilan ja kosteuden muutokset.

Cargolog-ratkaisu

 • Suunnittele ja määritä kuljetusreitit.
 • Seuraa reaaliajassa kuljetusta ja sen reittiä.
 • Seuraa iskuja, tärinää, lämpötilaa ja kosteutta.
 • Reagoi välittömästi poikkeavuuksiin kuljetuksen olosuhteissa tai reitissä.

Cargolog-edut

 • Dokumentoidut perustelut mahdollisille takuu-
  tai vakuutuskorvaus vaatimuksille.
 • Selvitä kuka on vastuussa mahdollisesta fyysisestä vahingosta.
 • Tunnista väärä kuljetusreitti ja materiaalinkäsittely.

Mobitron – Kuljetusten olosuhdevalvonta

Ota käyttöön Cargolog® Impact & Shock -kuljetusloggeri, mikäli tuotteesi altistuu kuljetuksen aikana olosuhteille, jotka voivat aiheuttaa niihin pysyviä tai piileviä vaurioita.

Vääränlaisen pakkauksen, käsittelyn tai kuljetuksen aiheuttamat vahingot ovat yleinen uhkakuva kuljetusketjussa monille yrityksille. Cargolog-kuljetusloggerin kiinnittäminen suoraan kuormaan mahdollistaa siihen kohdistuneiden iskujen, tärinän tai kallistumisen sekä ympäristöolosuhteiden valvonnan. Cargologin avulla voidaan määrittää, milloin ja miten vahinko tapahtui ja siten päättää, kuka on vastuussa vahingon korvaamisesta.

Cargolog soveltuu erityisesti arvokkaiden ja herkkien tuotteiden kuten muuntajien, tuulivoimalaitteiden ja -moottoreiden, lääketieteellisten ja elektronisten laitteiden sekä muiden herkkien tuotteiden kuljetuksen valvontaan.

Tutustu tuotteisiin oheisen linkin kautta: Mobitron – Kuljetusten olosuhdevalvonta
Jaa sähköpostilla
Jaa Linkkarissa
Twiittaa
Jaa Facessa