Skip to content

Vältä keskijännitetuotteiden vahingoittuminen käsittelyn ja kuljetuksen aikana Cargolog kuljetusloggerilla

Keskijännitetuotteilla kuten kytkinlaitteilla, moduulijärjestelmillä ja sähköpaneeleilla on tärkeä rooli kestävässä sähkönjakelussa. Kaikkien osien on oltava hyvässä kunnossa sähkökatkosten ja teknisten laitteiden vaurioitumisen minimoimiseksi. Suurin osa vahingoista tapahtuu käsittelyn, kuljetuksen ja asennuksen aikana. Vältä näitä vahinkoja ottamalla käyttöön Cargolog kuljetusloggerit!

Cargolog® kuljetusloggerit iskujen, kallistusten, lämpötilan, kosteuden ja reitin mittaamiseen

Kuljetus

Keskijännitetuotteet toimitetaan yleensä täydellisenä kokoonpanoyksikkönä lavalla, joka on suojattu muovisella suojakalvolla. Joissakin tapauksissa on tarpeen lähettää ne useissa lähetyspakkauksissa käsittelyn helpottamiseksi. On ehdottomasti varmistettava, että yksikkö ei luista tai kaadu kuljetuksen aikana. Kosteuden, pölyn, kemikaalien ja äärimmäisten lämpötilanmuutosten aiheuttamat fyysiset vauriot tai eristysmateriaalien, sähköliitäntöjen ja sähköosien vauriot kuljetuksen aikana edellyttävät niiden välitöntä vaihtamista. Laitteiden vikojen havaitseminen ennen asennusta ja kuljetusvaurioiden estäminen on välttämätöntä palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi sekä kustannusten pienentämiseksi ja ajan säästämiseksi.

Lähetyksen tarkastus kadonneiden osien varalta ja vaurioiden hallinta varmistaa kuljetuksen korkean laadun. Kuljetuksen tai purkamisen aikana aiheutuneet vahingot ovat yleisiä. Kosteuden, pölyn tai iskujen aiheuttamia piileviä vaurioita voi olla vaikea löytää toimituksen yhteydessä. Tämän tyyppiset vahingot voivat myöhemmin aiheuttaa häiriöitä tai seisokkeja tuotannossa. Voi olla haastavaa määrittää, milloin vahingoittuminen tapahtui. Monissa tapauksissa tämä johtaa myös takuukäsittelyyn tuotteen käyttöiän lyhentyessä.

Säilytyksen ja käsittelyn hallinta

Mistä tiedät, että laitetta käsitellään ja kuljetetaan oikein toimittajan määritysten mukaisesti oikeissa olosuhteissa? Lähetyspakkaus ei yleensä sovi varastointiin, kun se on tarpeen. Parempaa hallittavuutta varastoinnissa on sijoittaa laite kiinteälle ja tasaiselle alustalle rakenteen rasituksen vähentämiseksi. Peitä laite ja pidä se puhtaana sekä kuivana.

Vaikka suoritat varastoidun tuotteen säännöllisen tarkastuksen ja havaitset visuaalisesti kaikki ongelmat, tämäntyyppisten tietojen mittaustarve on välttämätöntä. Cargolog kuljetusloggerilla voit yhdistää visuaaliset tarkastukset ja tallentaa tietoja, jotka sisältävät ympäröivän olosuhteen tiedot. Voit tehdä analyysin nopeasti ja poikkeamat on helppo havaita varhaisessa vaiheessa.

Suojaa itsesi kuljetusvaurioiden riskeiltä

Ympäristö ja sen olosuhteet saattavat poiketa tyypillisistä tilanteista. Monet tuntemattomat tekijät kuljetusketjussa vaihtelevat suuresti. Kuljetuksen valvontajärjestelmän, kuten Cargolog, avulla voit seurata ja tallentaa tietoja koko kuljetusketjusta. Voit saada lisätietoja ympäristöolosuhteista, joihin tuotteesi altistuu ennen niiden saapumistasi määränpäähän. Kerää tietoja ja kehitä pakkaus- ja kuljetusmenetelmiä sekä jaa kuljetuksen aikaisia tietoja asiakkaille ja muille sidosryhmille suoraan järjestelmästä.

Edut muista riippumattoman tiedon keräämisessä

Kalibroidun ja kansainvälisillä referensseillä varustetun kuljetuksen seurantajärjestelmän käyttö auttaa vähentämään kuljetuksen raportointiin ja hallintaan kuluvaa aikaa. Löydä kuljetuksen aikaiset vauriot heti tuotteiden saapuessa määränpäähän. Kuljetusloggerin sisäänrakennetut anturit mittaavat erilaisia parametreja kuten isku, kulma (kallistus), valo (paketin tai kontin aukaisu), lämpötila, kosteus, paine, tärinä ja paljon muuta. Voit nopeasti tallentaa kaikki sovelluksessa näkyvät mittaustulokset pdf-raporttiin ja lähettää ne tarvittaessa yhdessä korvausvaatimuksen kanssa kuljetusliikkeelle tai vakuutusyhtiölle.

Mobitron – Kuljetusten olosuhdevalvonta

Ota käyttöön Cargolog® Impact & Shock -kuljetusloggeri, mikäli tuotteesi altistuu kuljetuksen aikana olosuhteille, jotka voivat aiheuttaa niihin pysyviä tai piileviä vaurioita.

Vääränlaisen pakkauksen, käsittelyn tai kuljetuksen aiheuttamat vahingot ovat yleinen uhkakuva kuljetusketjussa monille yrityksille. Cargolog-kuljetusloggerin kiinnittäminen suoraan kuormaan mahdollistaa siihen kohdistuneiden iskujen, tärinän tai kallistumisen sekä ympäristöolosuhteiden valvonnan. Cargologin avulla voidaan määrittää, milloin ja miten vahinko tapahtui ja siten päättää, kuka on vastuussa vahingon korvaamisesta.

Cargolog soveltuu erityisesti arvokkaiden ja herkkien tuotteiden kuten muuntajien, tuulivoimalaitteiden ja -moottoreiden, lääketieteellisten ja elektronisten laitteiden sekä muiden herkkien tuotteiden kuljetuksen valvontaan.

Tutustu tuotteisiin oheisen linkin kautta: Mobitron – Kuljetusten olosuhdevalvonta
Jaa sähköpostilla
Jaa Linkkarissa
Twiittaa
Jaa Facessa