Skip to content

Eos Positioning Systemsin Arrow Gold+ satelliittipaikantimen tyypillinen suorituskyky Galileo HAS -palvelua käytettäessä

Arrow Gold+ HAS on konfiguroitu erityisesti käytettäväksi Galileo High-Accuracy Service (HAS) -palvelun kanssa.

Arrow Gold RTK GNSS tarkkuuspaikantimet tuottavat 1cm reaaliaikaisen RTK-paikannustarkkuuden mille tahansa älypuhelimelle tai tabletille Bluetooth-yhteyden kautta.

Tuetut satelliittikonstellaatiot ovat GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS ja IRNSS. Arrow Gold tarkkuuspaikantimet tukevat maailmanlaajuisesti SBAS-korjaussignaaleja WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS ja SouthPAN satelliiteilta.

Arrow Gold tarkkuuspaikantimet ovat myös yhteensopivia markkinoilla olevien GIS- ja karttasovellusten kanssa, kuten esimerkiksi ESRI, AmigoCloud, CartoPac, CMT, DigiTerra, GeoMobile Innovations, mapitGIS ja TerraGo.

Arrow Gold tarkkuuspaikantimessa on pitkän kantaman RTK baseline (50km) ja se tuottaa 1cm paikannustarkkuuden. Se on myös varustettu SafeRTK®-tekniikalla alueille, joissa on huonot mobiiliyhteydet. Kun vastaanotin menettää RTK GNSS yhteyden, menee SafeRTK® päälle. Tällöin vain muutaman sekunnin jälkeen, pystyy käyttäjä edelleen pitämään yllä 20 minuutin ajan RTK-tason paikannustarkkuutta, odottaessaan yhteyden uudelleen muodostumista.

Lisäksi Arrow Gold+™ GNSS-vastaanotin oli GIS-markkinoiden ensimmäinen, joka tukee uutta Galileo High-Accuracy Initial Service (Galileo HAS) -palvelua, joka tarjoaa ilmaisen alle 20 senttimetrin tarkkuuden kaikkialla maailmassa.

Yllä oleva kuvakaappaus näyttää Eos Tools Pro -monitorointiohjelmiston "Sijainti"-välilehden. Tältä välilehdeltä käyttäjät voivat seurata differentiaalikorjauslähdettään, käytettävien satelliittien määrää ja paljon muuta.
Yllä oleva kuvakaappaus näyttää Eos Tools Pron RTK Status -välilehden. Tältä välilehdeltä käyttäjät voivat tarkastella differentiaalisen korjauslähteensä, tässä tapauksessa Galileo HAS:n, tilaa.

Galileo HAS Roadmap

Galileo HAS otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa usean vuoden ajan. Vaihe 0 alkoi vuonna 2019 ja sisälsi sisäisen testauksen ja validoinnin. Tammikuussa 2023 Galileo on siirtynyt täytäntöönpanonsa vaiheeseen 1 eli ”alkupalveluun”. Vaiheessa 1, jossa tällä hetkellä olemme, Galileo HAS tarjoaa maailmanlaajuisen kattavuuden, jota sen operaattorit kutsuvat ”palvelutasoksi 1”. Toteutuksen tiekartan viimeiseen vaiheeseen ehdotetaan kahta palvelutasoa. Palvelutaso 1 (SL1) tarjoaa lopulta 20 cm:n tarkkuuden kaikkialla maailmassa ja konvergenssiajat ovat alle viisi minuuttia. Palvelutaso 2 (SL2) on saatavilla vain Euroopassa ja tarjoaa myös 20 cm:n tarkkuuden. SL2-alueella konvergenssiajat kuitenkin lyhenevät alle kahteen minuuttiin, kun taas muualla konvergenssiaika pysyy viiden minuutin tai paremman kynnyksen tasolla.

SL2 tulee saataville Euroopassa vaiheen 2 aikana, joka tunnetaan nimellä ”täysi palvelu” ja jonka arvioidaan tulevan käyttöön vuoden 2024 alussa.

Tällä hetkellä Vaiheen 1 aloituspalvelussa on alennettu suorituskykytavoitteita, ja se toimii SL1:ssä kaikkialla maailmassa. SL1 tarjoaa korjauksia satelliittien kiertoradalle/kelloille, mutta ei vielä koodi-/vaihepoikkeamille. Tämän vuoksi SL1:n nykyiset lähentymisajat ovat maailmanlaajuisesti noin 25–60 minuuttia.

Ensi vuonna vaiheen 2 eli ”täyden palvelun” aikana SL1 tarjoaa maailmanlaajuisesti parannetut lähentymisajat alle 300 sekuntia (alle viisi minuuttia). Samaan aikaan SL2 tulee saataville Euroopassa, ja se tarjoaa edelleen <20 cm:n tarkkuuden, mutta parannetuilla lähentymisajoilla <100 sekuntia (alle kaksi minuuttia). Tämä saavutetaan sisällyttämällä parempia korjauksia käyttämällä ilmakehän korjausmalleja.

Nykyinen Galileo HAS -palvelualue on määritelty maantieteelliseksi alueeksi, jolla Galileo HAS:n käyttäjät voivat odottaa saavuttavansa Euroopan unionin Galileo HAS -palvelumäärittelyasiakirjassa (SDD) määritellyt vähimmäissuorituskykytasot (MPL).

Jotta korjaukset olisivat hyödyllisiä, loppukäyttäjillä on oltava yhteensopiva GNSS-vastaanotin, jossa ei ole vain monikonstellaatio- ja monitaajuustukea (mukaan lukien vaadittu E6-taajuus), vaan joka pystyy myös dekoodaamaan Galileo HAS -korjausviestiformaatit. Erityisesti vastaanottimen on seurattava GPS-taajuuksia L1/L2/L5 ja Galileon taajuuksia E1/E5/E6.

Arrow Gold+:n tyypillinen suorituskyky Galileo HAS -palvelua käytettäessä

Koska Galileo HAS on tällä hetkellä 1. vaiheen käyttöönottopalvelussa, meidän pitäisi odottaa suorituskyvyn heikkenemistä erityisesti lähentymisaikoina.

Viimeaikaisissa beta-testeissä Eosin yhteistyökumppanit ja henkilökunta havaitsivat kahta suorituskykymittaria, konvergenssiaikoja ja absoluuttista tarkkuutta, kun Arrow Gold+ GNSS-vastaanotinta, joka on yhdistetty Galileo HAS:iin, korjattiin. Arrow Gold+ asennettiin erittäin tarkan ohjauspisteen päälle. Ohjauspisteen koordinaatit laskettiin käyttämällä PPP-palvelua, joka on saatavilla Natural Resources Canadan Canadian Geodetic Survey -jaostosta.

PPP on edistynyt tekniikka, jota käytetään GNSS-tietojen jälkikäsittelyyn. PPP-palvelu käyttää maailmanlaajuisesta GNSS-vastaanottimien verkostosta johdettuja tarkkoja satelliitin kiertoradan, kellon ja poikkeaman korjauksia erittäin tarkan sijainnin laskemiseen kaikkialla maapallolla. PPP:stä johdetut ohjauspistekoordinaatit käsiteltiin kuusi päivää tiedonkeruun jälkeen sen varmistamiseksi, että vertailussa käytettiin tarkkoja ratoja. Tuloksena saadut virhearviot ohjauspisteemme koordinaateille olivat 5 mm, 4 mm ja 15 mm leveysasteelle, pituusasteelle ja korkeudelle (vastaavasti).

Jokainen testi kirjasi useita tunnin mittaisia GNSS-tietojen istuntoja, mukaan lukien Galileon HAS-korjaukset. Näitä HAS-korjattuja paikkoja verrattiin erittäin tarkkoihin PPP-ohjauspistekoordinaatteihimme. Alla olevissa kaavioissa näkyy horisontaalisen virheen pieneneminen Galileo HAS -konvergenssitestien aikana. Useimmissa testeissä HAS-korjatut paikat olivat 10 cm:n sisällä kontrollipisteestämme tunnin kirjauksen jälkeen.

Yllä oleva kaavio näyttää vaakasuuntaisen virheen pienenemisen Galileo HAS -konvergenssitesteissämme. Useimmissa testeissämme Galileo HAS -korjatut paikat putosivat 10 cm:n etäisyydelle asetetusta ohjauspisteestä.

Alla oleva kaavio esittää Galileo HAS:n korjaamia paikkoja, jotka kerättiin ajan mittaan (paikat kerättiin yhden sekunnin välein). Arrow Gold+ vastaanottaa ja käsittelee Galileo HAS -korjaukset, jotka on vastaanotettu Galileo-satelliiteista E6B-signaalin kautta. Kuten alla näkyy, noin 60 minuutin kuluttua paras saavutettu tarkkuus on <20 senttimetriä, ja kun kiinteä ratkaisu on saavutettu, Arrow Gold+ voi laskea jopa alidesimetrin tasolle. Tämä on ilmoitetun tarkkuuden sisällä, jota meidän pitäisi odottaa palvelulta, ja joka on <20 cm nimellisolosuhteissa.

Yllä oleva sirontakaavio näyttää Galileo HAS:n korjaamat paikat, jotka kerättiin yhden sekunnin välein. Noin 60 minuutin kuluttua paras saavuttamamme tarkkuus oli alle 20 senttimetriä. Kun kiinteä ratkaisu saavutettiin, Arrow Gold+ pystyi saavuttamaan desimetrin tason tarkkuuden.

Meidän on odotettava, kunnes HAS siirtyy vaiheeseen 2 (täysi palvelu), ennen kuin näemme konvergenssiajat lyhenevän <300 sekuntiin (noin 5 minuuttiin) maailmanlaajuisesti ja <100 sekuntiin (noin puolitoista minuuttia) Euroopassa.

Lähde: "Galileo High Accuracy Service (HAS) Info Note" © Euroopan GNSS-virasto, 2020

Lähtökohdan huomioita

Galileo HAS -järjestelmä käyttää erityistä viitekehystä nimeltä Galileo Terrestrial Reference Frame (GTRF). GTRF on ITRS:n (International Terrestrial Reference System) itsenäinen toteutus, ja se perustuu kunkin Galileo-anturiaseman arvioituihin koordinaatteihin. Tietylle pisteelle ITRF:ssä ja GTRF:ssä ilmaistujen koordinaattien välinen ero on alle 3 cm.

GPS:n ja Galileon yhteentoimivuutta olisi harkittava, koska GPS- ja Galileo-viitekehykset ovat ITRF:n läheisiä versioita. Tämä tarjoaa korkean tason yhteentoimivuuden GPS- ja Galileolla kerättyjen sijaintien välillä.

Käyttämällä Arrow Gold+ GNSS-vastaanotinta kiinteällä Galileo HAS -signaalilla kuka tahansa käytettävissä olevalla palvelualueella voi saavuttaa <20 cm tarkkuuden.

Nyt kun Galileo on siirtynyt käyttöönoton alkuvaiheeseensa, kartta- ja GIS-yhteisö voi hyötyä tänään. Käyttämällä Arrow Gold+ GNSS-vastaanotinta kuka tahansa alkuperäisellä palvelualueella oleva voi saavuttaa <20 cm tarkkuuden.

Lue alkuperäinen artikkeli valmistajan sivuilla: Galileo High Accuracy Service Early Observations

Eos Positioning Systems – GNSS tarkkuuspaikantimet

Kanadalainen Eos Positioning Systems, Inc.® (Eos) on yksi johtavista GNSS satelliittivastaanottimien valmistajista. Heidän Arrow-tarkkuuspaikantimet tuottavat 1cm – 60cm reaaliaikaisen paikannustarkkuuden mille tahansa älypuhelimelle tai tabletille Bluetooth®-yhteyden kautta. Tuetut satelliittikonstellaatiot ovat GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou sekä QZSS ja Arrow-tarkkuuspaikantimet tukevat maailmanlaajuisesti SBAS-korjaussignaaleja WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS ja SouthPAN satelliiteilta.

Eos tekee tarkkuuspaikannuksesta helppoa, edullista ja toimivaa. Arrow-tarkkuuspaikantimet ovat myös yhteensopivia markkinoilla olevien GIS- ja karttasovellusten kanssa, kuten esimerkiksi ESRI, AmigoCloud, CartoPac, CMT, DigiTerra, GeoMobile Innovations, mapitGIS ja TerraGo.

Arrow-tarkkuupaikantimet on suunniteltu toimimaan haastavissa olosuhteissa kuten -40°C … +85°C lämpötiloissa ja niiden akun käyttöaika riittää normaalin työpäivän ajan myös -20°C lämpötilassa. Ja ne tuottavat tarkkaa sijaintia myös puiden alla, lähellä korkeita rakennuksia ja epätasaisessa maastossa.

Tutustu tuotteisiin oheisen linkin kautta: Eos Positioning Systems – GNSS tarkkuuspaikantimet
Jaa sähköpostilla
Jaa Linkkarissa
Twiittaa
Jaa Facessa