Skip to content

ControlByWeb ohjelmoitavat I/O kontrollerit ja ohjaimet prosessien ohjaamiseen sekä monitorointiin

X-4XX tuoteperheen I/O kontrollerit ja ohjaimet.

ControlByWeb X-4XX tuoteperheeseen kuuluu sarja tehokkaita web-yhteensopivia teollisia I/O kontrollereita ja ohjaimia, joissa on monia edistyneitä ominaisuuksia. Tuoteperhe sisältää erilaisia moduuleja, joista jokaisessa on eri tulojen ja lähtöjen yhdistelmiä (I/O). Kaikilla moduuleilla on samanlaiset konfigurointi-, tietoliikenne- ja käyttöominaisuudet. X-4XX sarjan moduuleissa on erilaisia yhdistelmiä releistä, digitaalituloista, analogisista tuloista, 1-Wire väylästä (lämpötilan/kosteuden valvontaan) jne. Useimmissa moduuleissa on kiinteä määrä I/O:ita, mutta X-400 I/O kontrollerissa on kuitenkin nauhakaapeli laajennusväylä, joka mahdollistaa laajennus I/O-moduulien liittämisen suoraan X-400:aan, mikä tekee sen I/O:sta muokattavan. X-404 I/O ohjaimessa on taasen RS485-väylä, jota voidaan käyttää kommunikoimaan kolmannen osapuolen Modbus anturien ja laitteiden kanssa.

Kaikki X-4XX sarjan moduulit voivat jakaa I/O:n muiden X-4XX sarjan moduulien kanssa sisäisessä logiikassaan. Näillä moduuleilla on toiminnallisia yhtäläisyyksiä standardien ohjelmoitavien logiikkakontrollereiden (PLC) kanssa ja monissa tapauksissa niitä voidaan käyttää web-pohjaisina PLC:inä. X-4XX moduulien ja PLC välillä on kuitenkin eroja. PLC ohjelmoidaan tyypillisesti tikapuulogiikkaa käyttäen, sen sijaan X-4XX sarjan laitteet ohjelmoidaan joko käyttämällä sen helppoa web-sivupohjaista ”tehtävän rakentajaa” (Task Builder) tai kirjoittamalla BASIC-skripti.

X-4XX sarjan moduulien asetukset ja niiden käyttö on toteutettu verkkoselaimen avulla ilman mukautettuja konfigurointiohjelmistoja. X-4XX sarja rakennettiin alusta alkaen nykyaikaisia verkkoyhteyksiä varten ja ne tukevat useita protokollia kuten HTTPS, Modbus/TCP, API, XML, SNMP ja JSON.

X-4XX sarjan tuotteet on suunniteltu alusta alkaen luotettaviksi kustannussäästöjen sijaan. Oikoteitä ei käytetä laitteiston suunnittelussa, ohjelmoinnissa tai kokoonpanossa. Tuotteet on rakennettu teollisuuslaatuisista, laajan lämpötila-alueen komponenteista, jotka ovat luotettavampia kuin kuluttajatuotteissa käytetyt komponentit. Laitteet sisältävät transienttisuojauksen tehotulolle ja kaikille I/O-piireille sekä toimintasuojauksen kuten vahtikoira- ja jännitteenvalvojat. Jokainen yksikkö on täysin testattu ennen kuin se lähetetään tehtaalta varastoon.

Web-pohjaiset "drop-in" ratkaisut etäohjaukseen ja -monitorointiin. Lämpötilan ja kosteuden mittaus.

Tulot ja lähdöt (I/O)

Paikallinen I/O

Jokaisessa X-4XX moduulissa on perusvalikoima sisäänrakennettuja I/O:ita kuten releitä, digitaalisia tuloja, analogisia tuloja tai 1-Wire väylä lämpötilan tai kosteuden valvontaan. X-400 moduulissa on nauhakaapeli laajennusväylä I/O-laajennusmoduulien liittämistä varten ja X-404:ssä on RS485-väylä muiden valmistajien Modbus anturien ja laitteiden liittämistä varten.

Jaettu tai etä I/O

Paikallisen I/O:n lisäksi X-4XX moduulit voivat kommunikoida ja jakaa I/O:n saumattomasti muiden X-4XX sarjan moduulien (X-410, X-418 jne.) kanssa TCP/IP-verkon kautta. Muiden laitteiden I/O-liitäntöjä kutsutaan nimellä ”etä-I/O”. X-4XX sarja voi käyttää etä-I/O:ta mihin tahansa toimintoon ja se toimii samalla tavalla kuin ”paikallinen I/O”. I/O voi olla yhdessä etälaitteessa tai se voidaan jakaa jopa 32 etä- ja laajennuslaitteen kesken.

Sisäänrakennettu verkkopalvelin

Käyttäjät voivat valvoa ja ohjata X-4XX sarjan laitteita käyttämällä verkkoselainta, CBW Mobile -sovellusta tai sovelluksia, jotka on toteutettu tietokoneelle, PLC:lle tai muulle automaatio-ohjaimelle. Sisäänrakennetun verkkopalvelimen avulla X-4XX sarjan laitteita voidaan käyttää suoraan itsenäisenä, erillisenä yksikkönä. Yhdyskäytäviä, pilvipalvelimia tai ulkoisia palveluita ei tarvita. Haluttaessa ja etenkin maantieteellisesti laajoissa asennuksissa voidaan laitteita hallita myös ControlByWeb-pilvipalvelun avulla. X-4XX sarjan laitteet tukevat tavallisia HTTP-pyyntöjä tai salattuja HTTPS-pyyntöjä.

Alla oleva esimerkki näyttää verkkosivun, jossa on tilanäyttö ja päälle/pois painikkeet useille releille:

Helppokäyttöinen edistynyt logiikka

Task Builder

X-4XX sarjan laitteissa on sisäänrakennettu Task Builder -käyttöliittymä, jonka avulla voit luoda mukautettuja tehtäviä yksinkertaista tai edistynyttä ohjauslogiikkaa varten ilman komentosarjoja. Luo helposti ajoitetut ja ehdolliset logiikkatehtävät. Tehtävät tai logiikka voidaan määrittää toimimaan koko ajan, vain normaalin aikataulun aikana tai vain ohitusaikataulun aikana.

BASIC tulkki

X-4XX sarjan laitteissa on sisäänrakennettu BASIC tulkki mukautettuja sovelluksia varten ja mikäli monimutkaista logiikkaa ei ole mahdollista toteuttaa sisäänrakennetun Task Builderin kautta.

Tietoturva

X-4XX sarjan laitteet eivät käytä yleiskäyttöistä tietokonekäyttöjärjestelmää (esim. Windows, Linux…). Ne eivät tue telnet tai ssh yhteyksiä eikä niissä ole hallitsemattomia avoimia portteja. Laitteilla ei ole muita palveluita kommunikointiin verkossa olevien tietokoneiden tai muiden laitteiden kanssa kuin teknisissä tiedoissa luetellut rajoitetut protokollat (HTTP, HTTPS, Modbus jne.).

Näissä moduuleissa ei ole tiedostojärjestelmää. Näihin laitteisiin ei voi asentaa suoritettavia tiedostoja (muita kuin peruskomentosarjoja). Tämä tarkoittaa, että jonkun on äärimmäisen vaikeaa, ellei mahdotonta, ”murtautua” näihin moduuleihin ja päästä käsiksi muihin paikallisverkon laitteisiin.

X-4XX sarjan laitteiden yksinkertaisuus tekee siitä luonnostaan turvallisen laitteen. Siitä huolimatta kuten minkä tahansa verkkoon asennetun laitteen kohdalla, asianmukaisia turvatoimia tulee noudattaa. Turvallisuuden osalta pääsy X-4XX sarjan laitteiden verkkopalvelimeen tulisi käyttää ainoastaan HTTPS-yhteyttä. Salaamaton pääsy voidaan poistaa myös käytöstä verkkoasetukset-sivulla.

On suositeltavaa ottaa salasanat käyttöön järjestelmänvalvojille, vastuuhenkilöille ja kenties käyttäjille. Salasanan tulee olla vähintään 8 merkkiä pitkä ja käyttää isojen ja pienten kirjainten ja numeroiden yhdistelmää. Turvallisuuden lisäämiseksi X-4XX sarjan laitteet sisältävät IP-suodattimen ja sitä voidaan käyttää yhdessä ulkoisen palomuurin kanssa rajoittamaan edelleen pääsyä valittuihin IP-osoitteisiin.

X-4XX sarjan laiteohjelmisto voidaan päivittää, mutta ei Internetin kautta, sillä laiteohjelmiston päivitys vaatii fyysisen pääsyn laitteeseen.

Tyypillisiä ControlByWeb-tuotteiden käyttötapoja

Stand-Alone laitteena

ControlByWeb 4XX voi toimia yksinään, kunhan sillä on IP-verkko (Ethernet tai mobiilidata tiedonsiirto) käytössä. Laitteen tietoihin pääsee helposti käsiksi paikallisverkossa tai internetin kautta. Ihanteellinen yhden tai useamman tilan etävalvontaan.

Tyypillisiä ControlByWeb-tuotteiden käyttötapoja

Osana ohjausjärjestelmää

Integroi ControlByWeb 4XX laitteet osaksi olemassa olevaa ohjausjärjestelmääsi käyttäen Modbus TCP/IP, SMTP, SNMP V1/2C/V3, XML, JSON, HTTP, HTTPS ja SSL. ControlByWeb 4XX laitteet toimivat kuten standardi RTU-laitteet.

Tyypillisiä ControlByWeb-tuotteiden käyttötapoja

Omana ohjausjärjestelmänä

Toteuta täydellinen prosessin ohjausjärjestelmä käyttäen ControlByWeb 4XX laitteita ja antureita. X-400 kontrollerit laajennusyksiköillä ja ohjelmoitavalla logiikalla mahdollistavat monipuolisen ohjausjärjestelmän rakentamisen.

Tyypillisiä ControlByWeb-tuotteiden käyttötapoja

Lataa (pdf) X-4XX -sarjan käyttöohjeet: X-4XX User Manual

Käy myös tutustumassa ControlByWeb tekniseen tukipalvelu -sivustoon, josta löydät muun muassa seuraavia tietoja: asennusohjeet, usein kysytyt kysymykset (FAQ), käyttöohjeet ja pikaoppaat, vianetsintä sekä paljon muuta hyödyllistä tietoa laitteiden käyttämisestä.

Löydät kaikki ControlByWeb-tuotteet myös verkkokaupastamme: kauppa.timeless.fi!

ControlByWeb – Etäohjaus ja etämonitorointi

ControlByWeb verkkopohjaiset I/O ohjaimet ja kontrollerit ovat erittäin luotettavia ”drop-in” ratkaisuja etäohjaukseen ja -monitorointiin. Ensimmäinen tuote on jo vuodelta 2005 eli WebRelay™, joka on verkko-ohjattu rele sisältäen myös digitaalisen tulon. ControlByWeb on sittemmin valmistanut laajan valikoiman tuotteita teollisuuden automaatioon, tiedonkeruuseen ja seurantaan. Nykyisin ohjaimia ja kontrollereita on saatavilla LAN, WLAN ja mobiili yhteyksillä.

Monet heidän tuotteistaan ​​sisältävät erilaisia ​​tuloja ja lähtöjä (relelähtöjä, digitaalisia ja analogisia tuloja, 1-johdinväylän (1-Wire) lämpötilan ja kosteuden seurantaan jne.), joita voidaan käyttää elektronisten laitteiden kaukoohjaukseen ja -valvontaan. Suurin osa heidän I/O-tuotteistaan ​​tukee sähköposti-ilmoituksia, toimintojen ajoituksia, tallennusta, useita protokollia (Modbus, SNMP, SMTP …) ja monia muita ominaisuuksia.

Kaikissa ControlByWeb-tuotteissa on sisäänrakennetut verkkopalvelimet, jolloin niitä voidaan konfiguroida, monitoroida ja hallita verkkoselaimella tai ilmaisella CBW-mobiilisovelluksella. Ne toimivat kuten standardi RTU (Remote Terminal Unit), joten ne on myös helppo integroida olemassa olevaan prosessiohjaus-järjestelmään. Kummassakaan tapauksessa ei tarvita erityistä ohjelmistoa, ei ajureita asennettavaksi eikä muita ylimääräisiä veloituksellisia palveluita.

Lisäksi on saatavilla ControlByWeb-pilvipalvelu, joka tekee luonnostaan joustavasta I/O-alustasta entistäkin helpomman käytettävän ja hyödyllisemmän kuin koskaan ennen. Huomioitavaa on myös se, että pilvipalvelun käytön veloitus pohjautuu palvelun piirissä olevien laitteiden määristä, ei I/O-pisteiden (endpoint) määristä.

Tutustu tuotteisiin oheisen linkin kautta: ControlByWeb – Etäohjaus ja etämonitorointi
Jaa sähköpostilla
Jaa Linkkarissa
Twiittaa
Jaa Facessa