Timeless Technology
Tietoliikenne, teollinen internet ja mittaustekniikka

Teollisuus VPN reitittimet

VPN reitittimet

VScom VPN reitittimet muodostavat salatun VPN-yhteyden internetin yli ja yhteysmuotona voi olla LAN, WLAN tai 3G/4G. VPN yhteydet käyttävät OpenVPN protokollaa, tarjoten näin erittäin vahvan suojauksen yhteydelle.

VScom reitittimet voidaan konfiguroida kahteen eri toimintamoodiin: palomuuri tai VPN reititin. Palomuurina toimiessaan paikallisverkko saa yhteyden internettiin VPN-yhteyden kautta, jolloin yksittäisiin tietokoneisiin ei tarvita erillistä konfiguraatiota. Reitittimenä toimiessaan VPN-reititin asennetaan paikallisverkkoon ja se käyttää olemassa olevaa internet-yhteyttä VPN-yhteyden muodostamisesssa. Tällöin pitää ne tietokoneet, joiden halutaan käyttää VPN-yhteyttä, konfiguroida käyttämään VPN-reititintä.

Lähetä sähköposti: info@timeless.fi

Soita: +358 44 9988 238