Timeless Technology
Tietoliikenne, teollinen internet ja mittaustekniikka

Allegro 3000 Series

Allegro Network Multimeter

Allegro Network Multimeterit ovat diagnostiikka-työvälineitä verkon analysointiin. Niitä käyttävät verkko-administraattorit tarkkaillessaan verkkoliikennettä – niin reaaliajassa kuin myös historiatietoja. Laitteet ovat tehokkaita ja niitä on helppo operoida. Kattava verkkoanalyysi voidaan tehdä nopeasti: ongelmat verkossa voidaan löytää muutamalla klikkauksella, samoin tunnistaa suorituskyvyn pullonkaulat ja havaita pakettien häviämiset. Laitteita voidaan käyttää niin kuormituspiikkien analysoinnissa kuin myös verkon jatkuvana monitorointivälineenä verkon palveluiden laadun (QoS) varmistuksessa.

Laitteiden asentaminen on helppoa – Just Plug and Play! Ne voidaan integroida verkon osaksi mihin kohtaan tahansa, myös asiakkaan tiloihin, jolloin niiden hallinta voidaan tehdä etäänä. Tehokkaan debuggerin ansiosta ne tarjoavat kustannustehokkaan ja kattavan verkon analysoinnin.

Oletko tottunut käyttämään WireSharkia? Käyttämällä web-käyttöliittymää, voidaan halutut paketit pcap:ia varten purkaa reaaliajassa tai taannehtivasti. Allegro Network Multimeter on erittäin hyvä lisä WireSharkiin yksinkertaistamalla WireShark analyysia, koska Allegro mahdollistaa analysoinnin vain tietystä halutusta osasta kokonaisliikennettä.

Haluatko tutustua käyttöliittymään demo-ympäristössä? Ole hyvä ja ota yhteys meihin!

Allegro Packets verkkoanalysaattori | Timeless Technology

Allegro 3000 Series

Allegro 3000 Series tuotteet soveltuvat Internet-palveluiden tarjoajille (ISP), isoille palvelinkeskuksille ja yrityksille mahdollistaen korkean kuormituksen (nopeus yli 10Gbps) solmupisteiden linkkianalyysin. 3000-sarjan tuotteiden pakettien prosessointinopeus on neljä kertaa suurempi kuin 1000-sarjan tuotteilla; reaaliaikainen ja historiapohjainen analyysi max. 40Gbps. Optiona saatavat 25G (2x SFP28) ja 40G/100G (2x QSFP28) mahdollistavat analysoinnin verkoissa, joissa on 25G, 40G tai 100G yhteyksiä.

Kaksi eri versiota saatavilla, joilla on sama prosessointi teho: kannettava Allegro 3000 ja 1U-asennettava Allegro 3200. Allegro 3000 on yksi laajennuspaikka ja Allegro 3200 on kaksi laajennuspaikkaa: yksi lisäämään verkkoportteja ja yksi sisäiselle kiintolevylle. Molemmat laitteet voidaan lisäksi varustaa nopealla NVMe SSD-kiintolevyllä.

Perusversiossa Allegro 3000 ja 3200 on 2x SFP+ porttia (1G ja 10G SFP-moduuleille), 5x 1G-Base-T analysointia varten ja 1x 1G-Base-T hallinnointia varten. Laajennuskorteilla saatavilla 4 x SFP+ porttia, 2 x 10G-Base-T porttia, 4 x 1G-Base-T porttia, 2 x SFP28 porttia, 2 x QSFP28 porttia tai 2 x SFP+ porttia GPS-liitännällä nanosekunti-luokan aikaleimaa varten. Perusversioissa on 64GB sisäinen muisti, jota voidaan laajentaa 128GB.

Sisäinen kiintolevy tai NVMe SSD-kiintolevy voidaan asentaa rengaspuskuri-muistiksi ja lisäksi USB 3.0 liitäntään voidaan asentaa HDD/SSD kiintolevyjä.

Allegro 3000 Series

Network Multimeter

Allegro Packets Dashboard

Käyttöliittymä verkon analysointiin