Skip to content

Tag: Prosessin valvonta ja ohjaus

Web-pohjaiset "drop-in" ratkaisut etäohjaukseen ja -monitorointiin

Artikkeli: Esimerkkejä redundanssista teollisessa IoT:ssä

Redundanssin määritelmä: Järjestelmän kriittisten komponenttien tai toimintojen tahallinen kopioiminen järjestelmän luotettavuuden lisäämiseksi, yleensä varmuuskopion tai vikaturvan muodossa, tai järjestelmän todellisen suorituskyvyn parantamiseksi. Lähde: Redundancy (engineering).