Timeless Technology
Tietoliikenne, teollinen internet ja mittaustekniikka

Langattomat dataloggerit

Sensorist langattomat dataloggerit

Tanskalaisen valmistajan langattomia Sensorist PRO dataloggereita käytetään tyypillisesti lämpötilan ja kosteuden mittaamiseen apteekeissa, laboratorioissa, ravintoloissa, toimistoissa ja varastoissa. Tarvittaessa voidaan mitata myös kohteiden CO2-pitoisuutta ja ilmanpainetta erillisellä anturilla.

Mittaustulokset eri mittauspisteistä kerätään automaattisesti pilvipalveluun ja käyttäjä voi seurata reaaliajassa mittauksia tai tutkia tehtyjä jo mittaustuloksia halutulla aikavälillä joko web-käyttöliittymän tai Android/iOS sovelluksen kautta. Näin mittausdatan ja tulosten arkistoinnin tarve häviää kokonaan Sensorist PRO:n myötä, sillä kaikki data varastoidaan automaattisesti verkkoon, missä sitä voidaan tarkastella ja raportteja printata aina tarvittaessa. Mikäli mittauspisteille on lisäksi määritelty esimerkiksi lämpötilan ja/tai kosteuden ala/ylärajat, lähettää pilvipalvelu automaattisesti joko sähköpostiviestin ja/tai “PUSH” mobiiliviestin halutuille henkilöille, mikäli tehty mittaus on asetettujen rajojen ulkopuolella.

Sensorist PRO tuotteet ovat EN 12830 hyväksyttyjä, jolloin niitä voidaan käyttää esimerkiksi omavalvontaan apteekeissa, ammattikeittiöissä, elintarvikkeiden kylmäsäilytystiloissa tai tuoretuotteiden myyntitiskeissä. Lisäksi Sensorist-ratkaisua voidaan käyttää kylmäkuljetusten (tuoretuotteet, elintarvikkeet, ateriat…) lämpötilan valvontaan, jolloin dataloggeri(t) asennetaan auton rahtitilaan ja matkan päätyttyä dataloggeri(t) purkavat automaattisesti matkan aikana tehdyt mittaukset keskittimen kautta pilvipalveluun seurantaa ja tallennusta varten. Dataloggerissa on tallennusmuistia ajon aikaisten mittausten tallennusta varten; kuljetusmatkan kesto voi olla max. 70 tuntia.

Sensorist PRO langattomat dataloggerit apteekeissa| Timeless Technology

Sensorist PRO laitteisto

Sensorist PRO mittausverkko koostuu keskittimistä ja niihin langattomasti kytkettävistä dataloggereista. Dataloggereissa on sisäiset lämpötila ja kosteusanturit, jonka lisäksi niihin voidaan kytkeä myös ulkoisia antureita. Kukin dataloggeri lähettää tehdyt mittaustulokset halutulla mittausvälillä keskittimelle ja keskitin välittää ne edelleen pilvipalveluun. Keskitin voidaan kytkeä jo olemassa olevaan reitittimeen tai suoraan LAN-pistorasiaan sen mukana tulevalla RJ45-kaapelilla.

Tiedonsiirto keskittimien ja dataloggereiden välillä tapahtuu veloituksettomalla ISM-taajuudella (868 MHz) ja näköetäisyys-kantama on 800 metriä (rakennusten sisällä n. 100m). Keskitin liikennöi internettiin ainoastaan ulospäin (outbound) eli useimmissa tapauksissa ei ole tarvetta muuttaa yrityksen tietoverkon palomuuri-asetuksia.

Mittausverkon paikallista kattavuutta voidaan kasvattaa ns. master-slave periaatteella, jolloin yksi keskitin toimii master-yksikkönä ja muut keskittimet slave-yksikköinä. Mittausverkkoon kuuluvat dataloggerit valitsevat tällöin itsenäisesti sen keskittimen, johon on paras langaton yhteys.

Sensorist PRO ohjelmisto

Sensorist PRO ohjelmistoa voidaan käyttää tietokoneella web-käyttöliittymän kautta tai älypuhelimelle asennettavalla Android tai Apple iOS sovelluksella. Web-käyttöliittymän kautta hallitaan käyttäjätietoja (pääkäyttäjä ja muut käyttäjät), laitetietoja (selkeät nimet keskittimille ja dataloggereille, laitteiden ryhmittely…) ja kenelle hälytykset menevät (sähköposti tai ”push” viestit älypuhelimeen).

Käyttöliittymän avulla saa selkeän ja informatiivisen kuvan mittausverkkoon kuuluvista dataloggereista ja sen hetkisistä mittaustuloksista joko lukuina tai graafisena. Analysointia varten voidaan määritellä haluttu aikaväli ja tutkia mittaustuloksia dataloggeri-kohtaisesti esim. min ja max arvot ja keskiarvo. Mittaustulokset voi myös ladata CSV-tiedostona Excel-käyttöä varten. Mittaustulokset ovat tallennettuina pilvipalveluun koko sopimuskauden ajan. Haluttaessa tulostaa raportteja, tarvitsee käyttäjän vain valita haluttu aikaväli, jolloin ohjelmisto muodostaa raportin koko mittausverkosta ja sen tuloksista.

Haluttaessa voidaan Sensorist PRO mittausverkko integroida olemassa olevaan yrityksen sovellukseen API-rajapinnan kautta. “Branded Web Portal” -optio mahdollistaa taasen käyttöliittymän muokkaamisen halutuilla väreillä ja yrityksen omalla logolla sekä omalla URL-osoitteella (yritys.sensorist.com).

Halutulla aikavälillä suoritettavaa dataloggerereiden lämpötila- ja kosteusmittausten kalibrointia varten Sensorist-pilvipalvelussa on erillinen kalibrointi-osio. Osiossa syötetään kullekin dataloggerille max. kolmen kalibrointipisteen arvot (dataloggerin antama lukema ja referenssilaitteen antama lukema tiettynä hetkenä), jonka jälkeen pilvipalvelu tallettaa ja näyttää mittaustulokset automaattisesti kalibrointikorjattuna.

Tekniset tiedot

Keskitin

 • koko: 80 mm x 80 mm x 25 mm
 • käyttölämpötila-alue: -10 °C … 40 °C
 • tallennusmuisti: 1024 mittausta
 • multi gateway tuki
 • max. määrä dataloggereita: 100 kpl

Dataloggeri

 • koko: 99 mm x 50 mm x 21 mm
 • lämpötilan mittaustarkkuus: -10 °C … 85 °C / ±0.4 °C ja -40 °C … -10 °C / ±0.8 °C.
 • kosteuden mittaustarkkuus: 0 % … 80 %/ ±3 % ja 80 % … 100 %/ ±5 %
 • 2x AAA paristot (noin yhden vuoden käyttöaika)
 • mittausväli: 1 – 180 minuuttia (standardi mittausväli 15 min)
 • tallennusmuisti: 70+ tuntia

Lisäanturit (kytketään dataloggeriin)

 • Ulkoinen lämpötila-anturi: -30 °C … 65 °C
 • Ulkoinen pullo lämpötila-anturi: -30 °C … 65 °C
 • CO2 anturi:
  • mittausalue: 400 – 2000 ppm
  • mittaustarkkuus: ±50 ppm +/- 3%
 • Ilmanpaine anturi:
  • mittausalue: 500 – 1100 hPA
  • mittaustarkkuus: ±1 hPA
 • Adapteri PT100/1000 antureille
 • Ovi ja ikkuna anturi
 • Vuotovahti anturi

PS: Kun kytketään esim. jääkaapin sisällä käytettävä ulkoinen lämpötila-anturi dataloggeriin, dataloggeri mittaa edelleenkin ympäristön lämpötilaa ja kosteutta, mutta lisäksi se mittaa jääkaapin sisäistä lämpötilaa.