Timeless Technology
Tietoliikenne, teollinen internet ja mittaustekniikka

Langattomat dataloggerit

Langattomat dataloggerit

Pilvipohjainen ratkaisu

Lämpötilan ja kosteuden mittaus pilvipalvelulla | Timeless Technology

Newsteon ratkaisu perustuu langattomiin dataloggereihin, jotka ovat yhteydessä Collector-reitittimeen käyttäen veloituksetonta RF-ISM taajuutta. Collector taasen käyttää 3G/LAN -yhteyttä mittaustulosten ja hälytysten siirtämiseen WebMonitor-pilvipalveluun. Dataloggerit voidaan sijoittaa maantieteellisesti miten laajalle alueelle halutaan, jolloin ne ovat yhteydessä keskitettyyn palvelimeen paikallisen Collectorin kautta. Kaikkia dataloggereita hallinnoidaan keskitetysti pilvipalvelun ja WebMonitor-käyttöliittymän kautta, kuten myös mittaustulosten analysointi sekä raportointi tapahtuu WebMonitor-käyttöliittymän kautta.

Dataloggerin ja Collectorin RF-ISM –yhteyden kantama sisätiloissa on 100 – 300 m (ulkona 900m) ja sen kantamaa voidaan lisätä toistimilla (Repeater). Mittauskohteisiin voidaan myös asentaa paikallinen näyttöyksikkö, joka näyttää max. 12 kpl dataloggerin mittaustulokset. Mikäli joku dataloggerista lähettää hälytyksen, aktivoi näyttöyksikkö äänihälytyksen ja käyttäjän on kuitattava hälytys, jolloin hälytysääni lakkaa.

Mittaustulosten säilyminen ja niiden siirto pilvipalveluun on varmistettu paikallisilla laitemuisteilla. Yhteyden palautuessa siirretään paikalliseen muistiin tallennetut mittaustulokset pilvipalveluun:

 • Collector: Muistikapasiteetti 60.000 mittausta päivä ja aika tiedoilla, mikäli 3G/LAN yhteys ei toimi.
 • Dataloggeri: Muistikapasiteetti 32.768 mittausta päivä ja aika tiedoilla, mikäli RF-ISM yhteys Collectoriin ei toimi.

WebMonitorissa dataloggereiden hallinta, mittaustulosten analysointi ja raportointi hoidetaan Collector-kohtaisesti. Reaaliaikaiset hälytykset määritellään myös Collector-kohtaisesti eli kunkin mittauspaikan (=Collector ja siihen kuuluvat dataloggerit) alle voidaan määritellä email-listat, jolloin hälytykset menevät mittauspaikan paikallisille vastaaville. Pilvipalvelun kautta saadaan reaaliaikaiset hälytykset esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Dataloggerin mittaustulos alittaa tai ylittää asetetut hälytysrajat.
 • Collectorin virransyöttö on katkennut.
 • Dataloggerin paristo on loppumassa.

PC-pohjainen ratkaisu

Newsteo dataloggerit PC:lle | Timeless Technology

Windows PC:lle asennetaan RF Monitor ohjelmisto ja mukana tuleva RF-to-USB adapteri kytketään PC:n USB-porttiin, joka kerää radioteitse mittaustuloksia dataloggereilta (max. 500 dataloggeria). Maksimi etäisyys dataloggereille ilman vahvistimia/toistimia on 100m – 900m (maksimi etäisyys riippuu käytetystä dataloggerista, antennista ja asennusympäristöstä). RF-to-USB adapteri toimii myös lisenssiavaimena ohjelmistolle.

RF Monitor -ohjelmiston avulla kerätään ja näytetään mittaustulokset. Ohjelmiston ominaisuuksia ovat mm:

 • dataloggereiden asetusten määrittely: mittausvälit, minimi- ja maksimiarvot hälytyksille, dataloggerin tunnistetietojen syöttö
 • dataloggereiden monitorointi: mittaustulosten näyttö, akkujen tilojen näyttö, interaktiivisten karttojen luonti (esim. pohjapiirros, jossa näkyvät dataloggerit mittaustuloksineen)
 • hälytykset: visuaaliset ja auditoidut hälytykset, mikäli raja-arvot ylitetään; reaaliaikaiset hälytykset emaililla
  dataloggereiden kalibrointi
 • tietokanta: paikallinen (Premium-versio) tai etätietokanta (Gold-versio, myös monikäyttäjä-tuki), mittaustietojen analysointi ja graafisten näyttöjen luonti, mittaustulosten siirto CSV/PDF-tiedostoon
 • asennustyöväline: dataloggereiden kuuluvuusindikaattori, kanavakuuntelu
Lämpötila dataloggerit
Lämpötila/kosteus dataloggerit
Dataloggerit ulkoisille antureille

Lähetä sähköposti: info@timeless.fi

Soita: +358 44 9988 238