Seuraa reaaliajassa paketin/kontin lämpötilaa, kosteutta, aukaisua, siihen kohdistuneita iskuja ja kuljetusreittiä pilvipalvelussa!

Kertakäyttöiset Tempmate-GS GSM-dataloggerit ovat kehittyneimpiä sekä kustannustehokkaimpia ratkaisuja monitoroimaan reaaliajassa elintarvike- ja lääketeollisuuden kylmäketjun olosuhteita ja kuljetusreittiä. Niitä käytetään myös teollisuuden ja kaupan arvokkaissa toimituksissa, joissa pitää pystyä seuraamaan toimitusta reaaliajassa koko ajan ja varmistamaan toimitusajan pitävyys. Lämpötilan ja kosteuden seuraamisen lisäksi voidaan valvoa paketin/kontin aukaisua ja siihen kohdistuneita iskuja. Pilvipalvelun ja GSM-yhteyden avulla pystytään […]

Tempmate-S1 kertakäyttöinen USB dataloggeri lääke- ja elintarvikekuljetusten lämpötilan valvontaan.

Lääke- ja elintarvikekuljetusten lämpötila pitää olla säädetyissä rajoissa koko kuljetuksen aikana. Edullisin ja tehokkain ratkaisu lämpötilan valvontaan on kertakäyttöinen USB-dataloggeri, joka laitetaan kuljetuspakkauksen sisälle ja josta tulostetaan ilman erillisiä adaptereita tai ohjelmistoja kuljetuksen päätyttyä selkeä mittausraportti kuljetuksen aikana tehdyistä mittaustuloksista. Kertakäyttöiset Tempmate-S1 lämpötila USB-dataloggerit ovat kehittyneimpiä ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja monitoroimaan kylmäketjun lämpötilaa. Tempmate-S1 dataloggereita käytetään […]

Kuljetusolosuhteiden valvonta ja kuljetusreitin seuranta eri mittausmenetelmillä.

Haluttaessa valvoa kuljetusolosuhteita, pitää ensin päättää a) mitä mitataan, b) miten mitataan ja c) halutaanko saada reaaliaikaisia mittaustuloksia. Yksinkertaisimmillaan kuljetusolosuhteita kuten lämpötilaa voidaan valvoa kertakäyttöisillä dataloggereilla ja ilmaisimilla, jotka laitetaan kuljetuspakkauksen sisälle. Laitteisiin on asetettu hälytysrajat, joiden alle tai ylitse lämpötila ei saa mennä kuljetuksen aikana. Kuljetuksen päätyttyä voidaan todeta, onko lämpötila pysynyt halutuissa rajoissa […]