Timeless Technology
Tietoliikenne, teollinen internet ja mittaustekniikka

Kuljetusolosuhteiden valvonta ja kuljetusreitin seuranta eri mittausmenetelmillä.

Etusivu Uutiset Kuljetusolosuhteiden valvonta ja kuljetusreitin seuranta eri mittausmenetelmillä.

Uutisia yritykseltä Timeless Technology

Haluttaessa valvoa kuljetusolosuhteita, pitää ensin päättää a) mitä mitataan, b) miten mitataan ja c) halutaanko saada reaaliaikaisia mittaustuloksia. Yksinkertaisimmillaan kuljetusolosuhteita kuten lämpötilaa voidaan valvoa kertakäyttöisillä dataloggereilla ja ilmaisimilla, jotka laitetaan kuljetuspakkauksen sisälle. Laitteisiin on asetettu hälytysrajat, joiden alle tai ylitse lämpötila ei saa mennä kuljetuksen aikana. Kuljetuksen päätyttyä voidaan todeta, onko lämpötila pysynyt halutuissa rajoissa vai ei ja tulostaa tarvittaessa erillinen mittausraportti. Tätä mittaustapaa käytetään, kun valvottavien pakettien määrä on suuri ja pelkkä kuljetustilan (rahtitila tai kontti) lämpötilan mittaaminen ei riitä. Nykyään on kasvamassa tarve mitata myös kosteutta lämpötilan lisäksi, erityisesti lääkekuljetuksissa.

Rekan tai pakettiauton rahtitilan valvonnassa käytetään useimmiten kiinteästi asennettuja dataloggereita, jotka lähettävät tehdyt mittaukset (lämpötila/kosteus) suoraan pilvipalveluun tai esimerkiksi kuljettajan älypuhelimeen, josta edelleen paikkatiedoilla varustettuna pilvipalveluun. Tällöin on mahdollista myös seurata ajettua kuljetusreittiä.

Nykyajan teknologiat mahdollistavat myös muidenkin suureiden kuin lämpötilan/kosteuden mittaamisen kuljetuksen aikana. Arvokkaissa kuljetuksissa halutaan tietää myös, onko paketti/kontti avattu kuljetuksen aikana, onko se pudonnut tai kaatunut ja missä paketti/kontti kulloinkin sijaitsee.

Mitä mitataan?

Mitattavia suureita ovat tyypillisesti seuraavat:

  • Lämpötila (lämpötilasäädellyt kuljetukset kuten elintarvikkeet ja lääkkeet)
  • Lämpötila ja kosteus (tyypillisesti lääkekuljetukset)
  • Iskut, paketin/kontin kaatuminen tai putoaminen sekä paketin/kontin aukaisemisen valvonta (arvokkaiden tuotteiden meri- ja maakuljetukset)
  • Kuljetusreitti = paikkatieto kuljetuksesta

Miten mitataan?

Mittaustapoja on useita, mutta tavanomaisia menetelmiä ovat:

  • Kertakäyttöiset dataloggerit (lämpötila ja lämpötila/kosteus sekä reittitieto): Raportti kuljetuksen aikaisista mittaustuloksista tulostetaan automaattisesti matkan päätyttyä asettamalla dataloggeri PC:n USB-porttiin. Raportit voidaan myös tallentaa PC:lle tai ladata pilvipalveluun. GSM-ominaisuuden sisältävät dataloggerit lähettävät reaaliaikaista mittaus- ja sijaintitietoa pilvipalveluun.
  • Kertakäyttöiset ilmaisimet (lämpötila): Ilmaisin näyttää selkeillä LED-valoilla matkan päätyttyä, onko kuljetuksen aikana lämpötila ylittänyt tai alittanut asetetut hälytysrajat.
  • Jatkuvakäyttöiset dataloggerit (lämpötila ja lämpötila/kosteus): Kuljetuksen aikana tapahtuneet mittaukset puretaan langattomasti PC:lle tai pilvipalveluun, tai tulostetaan kuljetuskohtainen raportti asettamalla dataloggeri PC:n USB-porttiin. Dataloggeri voidaan sen jälkeen käyttää uuden kuljetuksen valvontaan.
  • Dataloggerit kuljetusreitin valvonnalla: Dataloggeri asetetaan rahtitilaan, josta se lähettää mittaustiedot (lämpötila/kosteus) kuljettajan älykännykkään ja edelleen pilvipalveluun varustettuna paikkatiedoilla. Kuljettajan älykännykkä hälyttää heti, mikäli rahtitilan lämpötila ja/tai kosteus menee raja-arvojen ulkopuolelle.
  • Erikois-dataloggerit arvokkaiden tuotteiden meri- ja maakuljetuksille: Dataloggeri asetetaan paketin tai kontin sisälle, jossa se mittaa iskuja (iskun voimakkuus), vapaata pudotusta (kaatuminen tai putoaminen), valon voimakkuutta (paketin tai kontin aukaisu) ja lämpötilaa sekä kosteutta. Lisäksi tietyissä malleissa tallennetaan myös reittitiedot laitteelle. Matkan päätyttyä tehdyt mittaukset siirretään langattomasti PC:lle ja/tai pilvipalveluun analysointia ja raportointia varten. GSM-ominaisuuden sisältävät dataloggerit taasen lähettävät reaaliaikaista mittaus- ja sijaintitietoa pilvipalveluun.

Reaaliaikaiset mittaustulokset?

Haluttaessa saada reaaliaikaisia mittaustuloksia kuljetuksen ajalta, pitää dataloggerissa olla mobiili data-yhteys, jonka kautta lähetetään sekä tehdyt mittaukset halutulla aikavälillä, että myös paikkatiedot pilvipalveluun. Dataloggeri voi tällöin olla täysin itsenäinen laite sisältäen mittausjärjestelmän ja tiedonsiirto-laitteiston. Toinen vaihtoehto on siirtää rahtitilassa olevalta dataloggerilta langattomasti mittaustiedot rekan ohjaamoon kuljettajan käyttöön (älykännykkä tai erillinen näyttö) ja sieltä edelleen mobiili-yhteydellä pilvipalveluun.

Tuotteet

Kertakäyttöiset ja jatkuvakäyttöiset dataloggerit (linkit):

Kertakäyttöiset ilmaisimet (linkki): Tempmate

Dataloggerit kuljetusreitin valvonnalla (linkki):

Erikois-dataloggerit (linkki):

Kerron mielelläni lisätietoja, joten ota yhteyttä!

Kari Ruhanen
+358449988238
kari.ruhanen@timeless.fi