Timeless Technology
Tietoliikenne, teollinen internet ja mittaustekniikka

Betonivalun kosteuden, lämpötilan sekä muodonmuutoksen mittaus.

Etusivu Uutiset Betonivalun kosteuden, lämpötilan sekä muodonmuutoksen mittaus.

Uutisia yritykseltä Timeless Technology

Betonivalun lämpötilan ja kosteuden mittaamisella varmistetaan se, että betonivalu on riittävästi kuivunut ennen sen jatkokäsittelyä. Mittaamisella myös lyhennetään rakennusaikaa, koska rakennuttajalla on tarkka tieto kuivumisesta eikä tarvitse käyttää varoaikoja.

Yleisin menetelmä on ns. porareikämittaus, jossa mitataan betonin lämpötilaa ja betonin huokosten suhteellista kosteutta (RH) halutulta syvyydeltä. Betoniin porataan reikä, joka puhdistetaan ja reikään asennetaan mittausputki tai sähköputki, jonka sisään asennetaan lämpötila/kosteus –anturi. Mittausputken ja betonin rajapinta tiivistetään vesihöyrytiiviillä kitillä (esim. sinitarra), jolloin ulkoinen lämpötila/kosteus ei vaikuta mittaustuloksiin. Lämpötila/kosteus –anturi kytketään langattomaan dataloggeriin, joka lähettää mittaustulokset halutulla mittausvälillä pilvipalveluun.

Toinen tapa on laittaa valuvaiheessa betonivalun sisään messinkinen putki, jonka sisään lämpötila/kosteus anturi laitetaan sekä tiivistetään mittausputken ja valun rajapinta yllä kuvatun mukaisesti. Tämä tapa mahdollistaa betonivalun kovettumis-prosessin valvonnan, jotta tiedetään milloin valun tukirakenteet voidaan poistaa.

Pilvipalvelussa määritellään haluttu lämpötilan ja kosteuden mittaamisen mittausväli sekä hälytysrajat (ylä- ja alarajat). Pilvipalvelua voi käyttää kannettavalla tietokoneella ja myös älypuhelimella, jolloin työmaalla voidaan seurata mittaustuloksia ja mahdollisia hälytyksiä. Pilvipalvelu lähettää lisäksi halutuille henkilöille sähköposti-viestit (ja/tai Email to SMS-viestit; SMS-ominaisuus riippuu operaattorista) mahdollisista hälytyksistä.

Betonivalun kosteuden, lämpötilan sekä muodonmuutoksen mittaus | Timeless TechnologyNewsteon ratkaisu perustuu langattomiin dataloggereihin, jotka ovat yhteydessä työmaalla sijaitsevaan 2G/3G Collectoriin käyttäen veloituksetonta RF-ISM taajuutta. Collector taasen käyttää 2G/3G-yhteyttä mittaustulosten ja hälytysten siirtämiseen WebMonitor-pilvipalveluun. Dataloggerit voidaan sijoittaa maantieteellisesti miten laajalle alueelle halutaan, jolloin ne ovat yhteydessä keskitettyyn palvelimeen paikallisen 2G/3G Collectorin kautta. Kaikkia dataloggereita hallinnoidaan keskitetysti pilvipalvelun ja WebMonitor-käyttöliittymän kautta, kuten myös mittaustulosten analysointi sekä raportointi tapahtuu WebMonitor-käyttöliittymän kautta.

Dataloggerin ja Collectorin RF-ISM –yhteyden kantama sisätiloissa on 100 – 300 m ja sen kantamaa voidaan lisätä toistimilla (Repeater). Työmaalle voidaan myös asentaa paikallinen näyttöyksikkö, joka näyttää max. 12 kpl dataloggerin mittaustulokset. Mikäli joku dataloggerista lähettää hälytyksen, aktivoi näyttöyksikkö äänihälytyksen ja käyttäjän on kuitattava hälytys, jolloin hälytysääni lakkaa.

Mittaustulosten säilyminen ja niiden siirto pilvipalveluun on varmistettu paikallisilla laitemuisteilla. Yhteyden palautuessa siirretään paikalliseen muistiin tallennetut mittaustulokset pilvipalveluun:

  • Collector: Muistikapasiteetti 60.000 mittausta päivä ja aika tiedoilla, mikäli 2G/3G yhteys ei toimi.
  • Dataloggeri: Muistikapasiteetti 32.768 mittausta päivä ja aika tiedoilla, mikäli RF-ISM yhteys Collectoriin ei toimi.

WebMonitorissa dataloggereiden hallinta, mittaustulosten analysointi ja raportointi hoidetaan Collector-kohtaisesti. Reaaliaikaiset hälytykset määritellään myös Collector-kohtaisesti eli kunkin mittauspaikan (=Collector ja siihen kuuluvat dataloggerit) alle voidaan määritellä email-listat, jolloin hälytykset menevät mittauspaikan paikallisille vastaaville. Pilvipalvelun kautta saadaan reaaliaikaiset hälytykset esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Dataloggerin mittaustulos alittaa tai ylittää asetetut hälytysrajat.
  • Collectorin virransyöttö on katkennut.
  • Dataloggerin paristo on loppumassa.

Newsteo Builder betonivalun lämpötilan ja muodonmuutoksen pitkäaikaiseen seurantaan.Newsteo Builder Data Loggers | Timeless Technology

Betonin lopullinen laatu riippuu valun asettumisesta ja kovettumisesta, jonka mittaamiseen on Newsteo kehittänyt yhteistyössä Lafarge R&D laboratorion kanssa Newsteo Builder dataloggerin, joka asennetaan betonivalun sisään antennijohdon kanssa. Dataloggeri tallentaa mittaukset ja lähettää mittaustulokset edelleen (RF-ISM / LAN / 2G / 3G) mahdollistaen lämpötilan ja muodonmuutoksen valvonnan joko paikallisesti tai etänä. Newsteo Builderia käytetään tyypillisesti pitkäaikaiseen mittaukseen esim. siltarakenteissa.

Linkki tuotetietoihin sivuillamme: Newsteo