Terveydenhuolto kylmäketju

Newsteo ja Vialto, Ranskan johtava terveydenhuolto-tuotteiden kuljetusyritys, kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden varastoinnin, kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen lämpötilan seurantaan. Ratkaisu takaa jäljitettävyyden koko kylmäketjulle ja myös reaaliaikaiset hälytykset, jos lämpötila jossain kylmäketjun aikana ohittaa sille asetetut raja-arvot.

Vialto Track -ratkaisu on nyt käytössä kylmäsäilytystiloissa ja kaikissa Vialton kuljetusautoissa.

  • Kussakin kuljetusautossa on kolme lämpötila-anturia kolmessa lämpöeritestyssä osastossa. Nämä anturit siirtävät mittaustulokset kuljettajan hyttiin erilliselle näyttöyksikölle. Mikäli jonkun osaston lämpötila ohittaa asetetut raja-arvot, hälyttää näyttöyksikkö kuljettajaa.
  • Tuotepakkaukset, jotka sisältävät erityisen lämpöherkkiä tuotteita, varustetaan lisäksi omalla erillisellä lämpötila-anturilla, jolloin niiden lämpötilaa voidaan tarkkailla myös ennen kuljetuksen alkamista, sen päätyttyä ja mahdollisen varastoinnin aikana.
  • Kaikki tehdyt mittaukset lähetetään 3G-verkon kautta keskitettyyn tietokantaan Vialton logistiikkakeskukseen, jolla taataan koko kylmäketjun jäljitettävyys.
  • Toimituksen päätyttyä vastaanottaja kytkeytyy aina keskitettyyn järjestelmään, josta on mahdollista nähdä graafisesti lämpötilatiedot paketin koko kuljetus- ja varastointiketjun ajalta.

Linkki alkuperäiseen lehdistötiedotteeseen: Vialto and Newsteo are proud to announce that they have deployed a reliable and unrivalled temperature traceability solution for temperature-controlled transport of health-related products.

Newsteo on ranskalainen valmistaja, joka kehittää ja valmistaa eri suureiden mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja langattomia data loggereita ja antureja sekä niiden hallintasovelluksia. Linkki tuotteisiin sivuillamme: Newsteo

Kerron mielelläni lisätietoja, joten ota yhteyttä!

Kari Ruhanen

+358449988238
kari.ruhanen@timeless.fi