Billion Electric SEMS (Smart Energy Management Solution) – Älykäs ja edistyksellinen energiansäästön hallintaratkaisu yrityksille.

Edistyksellinen energiansäästön hallintaratkaisu yrityksille.

Energiakustannusten noustessa ja yritysten kiinnostuessa yhä enemmän jättämästään hiilijalanjäljestä, yritykset joutuvat leikkaamaan energiakustannuksia ja minimoimaan hävikkiä. Energiansäästö ja kestävän kehityksen mukaiset tuotantoprosessit ovat myös kasvavassa roolissa yritysten liiketoiminnan suunnittelussa.

Billion Electric tarjoaakin esimerkiksi valtion hallinnolle, kunnille, tuotantoyrityksille, kiinteistöjen omistajille ja aurinkoenergia yrityksille laajan valikoiman tuotteita, jotka mahdollistavat energiankulutuksen valvonnan ja siten parantaa energian käytön tehokkuutta sekä estäen hävikkiä.

Billion SEMS™ (Smart Energy Management Solution) yhdistää mittauslaitteet ja datan lähetyslaitteet yhteen hallintajärjestelmään mittaustulosten analysointia ja järjestelmään kuuluvien laitteiden hallinnointia varten. Järjestelmä soveltuu esimerkiksi seuraaviin ympäristöihin: tuotanto, logistiikka, sähkön kulutus, ilmastointi, valaistus sekä tuuli- ja aurinkovoima.

Suorituskyvyn ja tuottavuuden analysointi.

Billion SEMS™ monitoroi laitteiden tuotannollista tehokkuutta esittämällä kaikki sähköiset toiminnot selkeästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Selain-pohjainen käyttöliittymä esittää jokaisen laitteen sähkön kulutuksen tarkasti suhteutettuna aikaan, mahdollistaen ongelmakohteiden havaitsemisen ja niiden korjaamisen.

 • Vertaa nykyistä energiankulutusta historiatietoon
 • Laaja valikoima vuorovaikutteisia raportteja, joita käyttäjä voi muokata omien tarpeiden mukaisesti
 • Mahdollistaa ajastettujen raporttien lähetyksen sähköpostilla

Pienentää energiakulutusta.

Billion SEMS™ mahdollistaa rakennusten, tehtaiden ja liiketilojen energian kulutuksen selkeän seuraamisen, jolloin voidaan neuvotella juuri tarpeisiin soveltuva energiasopimus tuottajien kanssa. Käyttäjän on myös mahdollista suunnitella energiansäästö-malli, jonka avulla voidaan suunnitellusti välttää kulutuspiikit. Samaa mallia voidaan hyödyntää laskettaessa investoinnin takaisinmaksu-aikaa, kun halutaan vaihtaa vanhat olemassa olevat laitteet uusiin energiatehokkaimpiin laitteistoihin.

 • Korostaa poikkeamia tai ongelmakohteita ja valvoo yksittäisten yksiköiden tuotantotehokkuutta
 • Vuorovaikutteinen näkymä energiatehokkuudesta
 • Hälyttää mikäli energiakulutus ylittää asetetun raja-arvon

Seuraa energian kulutustapoja.

Energian käytön tehokkuutta on hankala mitata, jos tutkitaan vain yhtä yksikköä. Keräämällä tietoja kaikista yksiköistä ja vertaamalla energian käytön tehokkuutta yksiköiden välillä, voidaan kohdistaa toimenpiteet niihin yksiköihin, joiden energiankulutus poikkeaa muista verrokeista. Billion SEMS™ mahdollistaa energiankulutuksen valvonnan sekä hallinnan riippumatta paikasta tai ajankohdasta.

 • Vertaa energiankulutusta eri yksiköiden välillä
 • Näyttää ja vertaa kaikkien yksiköiden energiakulutus-kertymää

Mahdollistaa ennaltaehkäisevät toimenpiteet.

Billion SEMS™ ominaisuuksiin kuuluu automaattiset varoitusmekanismit, joiden avulla voidaan tarvittaessa suunnitella laitteistoille ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet.

 • Tunnistaa epätavalliset energiakulutukset
 • Hälyttää (SMS, sähköposti ja APP) automaattisesti laitevian sattuessa
 • Rekisteröi ja tallettaa kaikki epätavalliset laitetapahtumat
 • Mahdollistaa laitteiden historiatietojen käytön suunniteltaessa tulevia huoltotoimenpiteitä

Billion SolarData™

Billion SolarData™ on pilvipohjainen analysointisovellus, joka mahdollistaa aurinkoenergia-tuotannon hallinnan helpommin kuin koskaan. Sen avulla energiantuotantoa voidaan mitata ja esittää selkeinä raportteina. Sovelluksella voidaan seurata myös useita eri paikoissa olevia aurinkoenergian tuotantopaikkoja reaaliaikaisesti mahdollistaen tuotannon sääntelyn ja ennaltaehkäistä katkokset sekä tuotantohäiriöt.

SolarData™ laskee koko aurinkoenergia-tuotannon kapasiteetin analysoimalla auringonvalon intensiteettiä ja esittää selkeästi analysoinnin pohjalta koko tuotannon suorituskyvyn sekä onko järjestelmä optimaalisesti toiminnassa.


Lataa yleisesite: Billion SEMS – Smart Energy Management Solution

Billion Electric on vuonna 1973 perustettu taiwanilainen yritys, joka kehittää ja valmistaa verkkolaitteita, M2M/IoT-laitteita sekä älykkäitä valaistus- ja energiajärjestelmiä. Linkki valmistajan nettisivuille: Billion Electric

Kerron mielelläni lisätietoja, joten ota yhteyttä!

Kari Ruhanen

+358449988238
kari.ruhanen@timeless.fi