Sensorist PRO langattomat dataloggerit lämpötilan, kosteuden ja CO2-pitoisuuden mittaamiseen

Case: Roskilde Dom Pharmacy

Roskilde Dom Pharmacy on viisi apteekkia käsittävä ketju, joka toimii Tanskan Sealandissa. Apteekkiketju kuuluu suurempaan maanlaajuiseen A-Apoteket ketjuun.

Haaste

Tanskan terveysviranomaisten määrittelemät ohjesäännöt, joita kaikissa apteekeissa on noudatettava, vaikuttavat useiden apteekkitoimialan osa-alueiden päivittäiseen toimintaan. Yksi näistä toiminta-alueista koskee lääkkeiden säilytysolosuhteita. Jotkin lääkkeet voidaan varastoida huoneenlämmössä mutta ei koskaan yli +25C. Toiset taas on säilytettävä jääkaappi lämpötilassa eli alle +8C mutta ei koskaan alle +2C.

Näiden mittausten monitorointi useassa eri varastointikohteessa yhdessä apteekki-liikkeessä voi olla toistuvuudessaan aikaa vievä ja rasittava rutiini, puhumattakaan tulosten raportoinnista ja raporttien varastoimisesta myöhempää käyttöä varten. Tähän saakka tällaiset rutiinit on hoidettu joko manuaalisesti kirjaamalla tiedot käsin eri varastointikohteissa, jolloin tyypillisesti kerätään päivittäin yksi tai maksimissaan kaksi tulosta, joista mahdollinen ongelma voidaan havaita. Toinen ratkaisuvaihtoehto on ollut käyttää dataloggereita, joiden mittaama data on kerran viikossa ladattu Exceliin analysointia varten. Mikäli lämpötilaan liittyviä ongelmia on ollut, on ongelmanratkaisu mahdollisesti ollut jo liian myöhäistä.

RatkaisuLämpötilan valvonta apteekki

Kun Roskilde Dom Pharmacylle esiteltiin Sensorist Pro-ratkaisu, ja sen tarjoamat mahdollisuudet systemaattisesti lisätä lämpötilamonitoroinnin laatua ja vähentää hallinnollista taakkaa, he näkivät oitis ratkaisun tarjoamat hyödyt.

Sensorist Pro:n avulla lämpötilatieto tallentuu automaattisesti viidentoista minuutin välein kaikista mittapisteistä. Mittausdatan ja tulosten arkistoinnin tarve häviää kokonaan Sensorist Pro:n myötä, sillä kaikki data varastoidaan automaattisesti verkkoon, missä sitä voidaan tarkastella ja raportteja printata aina tarvittaessa. Hyväksyttävät lämpötilan yla- ja alarajat voidaan helposti konfiguroida järjestelmään. Mittaustuloksen ollessa hyväksytyn alueen ulkopuolella tapahtuu hälytys, joilloin ongelmaan kyetään reagoimaan heti.

Sensorist Pro –järjestelmä on niin intuitiivinen käyttää, että emme enää voi edes kuvitella kuinka paljon töitä meillä ennen nämä tehtävät oikein teettivät” kertoo Janne Rölund, Eduacation and Quality Manager.

Kaikki data on nyt on-line ja sitä voi selata sekä tarvittaessa visualisoida sekunneissa joko PC:llä tai älypuhelimen appsilla. Sensorist Pro:n installointi ja konfigurointi vei alle tunnin ja siitä lähtien kaikkea on voinut monitoroida toaiaikaisesti. Helppoa ja yksinkertaista.

Lopputulos

Kaikki rutiininomaiset  mittaus-, loggaus- ja arkistointitoimet voitiin eliminoida. Säästyvä aika voidaan nyt käyttää asiakaspalvelun parantamiseen ja täyttää silti kaikki lämpötilanhallintaaan liittyvät tiukat säännöt. Sen sijaan, että data mitattaisiin vain kerran päivässä, ne mitataan nyt automaattisesti joka 15min. Myös silloin kun apteekki on kiinni.


Case: Sokkelund Cafe & Brasserie

Kuinka eräs Kööpenhaminan parhaista brasserieista säästi HACCP:hen kuluvaa aikaa kasvattaen samalla laatua ja vähentäen ruoan hävikkiä.

Sokkelund Cafe & Brasserie palvelee päivittäin Kööpenhaminan asukkaita heidän pistäytyessään lounaalla tai illallisella. Jo vuosia se on ollut yksi niistä paikoista, joissa Fredriksbergin paikalliset asukkaat ja muutkin kööpenhaminalaiset käyvät tapaamassa ystäviään tai poikkeavat vain pikaiselle kahvikupilliselle. Loistava palvelu, fantastinen ruoka ja korkea laatu ovat aina olleet omistajan Martin Hildebrandtin ja hänen tiiminsä mielestä tärkeinta. Siksi HACCP on aina ollut avainelementti heidän keittiössään.

Haaste

Paljon yksitoikkoista työtä ja työtunteja kuluu päivittäiseen jääkaappien, kylmiövarastojen ja viinikellarin lämpötilatietojen mittaamiseen ja tallennukseen, jotta ruoka pysyy laadultaan täydellisenä ja ruokahävikki saadaan pidettyä minimissään. Tämän ajan voisi käyttää paremminkin asiakaskokemuksen parantamiseen, sen sijaan että aika menee hallinnollisiin tehtäviin.

RatkaisuDigitaalinen omavalvonta, HACCP palvelu

Kun Sokkelund Cafe & Brasserielle esiteltiin Sensorist Pro-ratkaisu, ja sen tarjoamat mahdollisuudet systemaattisesti lisätä HACCP:n vaativan työn laatua ja vähentää hallinnollista taakkaa, he näkivät oitis ratkaisun tarjoamat hyödyt.

Sensorist Pro:n avulla lämpötilatieto tallentuu automaattisesti viidentoista minuutin välein kaikista mittapisteistä sen sijaan, että kaikista 12 jääkaapista, kylmävarastointihuoneista ja pakastimista, jouduttaisiin manuaalisesti mittaamaan ja tallettamaan lämpötilatiedot useita kertoja päivässä.  Mittausdatan ja tulosten arkistoinnin tarve häviää kokonaan Sensorist Pro:n myötä sillä kaikki data varastoidaan automaattisesti verkkoon, missä sitä voidaan tarkastella ja raportteja printata aina tarvittaessa.

Sensorist Pro:n installointi ja konfigurointi vei alle tunnin ja siitä lähtien kaikkea on voinut monitoroida tosiaikaisesti. Helppoa ja yksinkertaista.

Lopputulos

Kaikki rutiinin omaiset mittaus-, loggaus- ja arkistointitoimet voitiin eliminoida. Säästyvä aika voidaan nyt käyttää asiakaskokemuksen parantamiseen ja täyttää silti kaikki lämpötilanhallintaaan liittyvät tiukat HACCP:n asettamat sisäisen kontrollin säännöt. Sivuvaikutuksena Sokkelund pystyi myös alentamaan ruokahävikkiä.

Sen sijaan, että data mitattaisiin kahdesta kolmeen kertaan päivässä, ne mitataan nyt automaattisesti joka 15min. Ja sen sijaan että valtavaa datamäärää arkistoitaisiin paperille ja edelleen kansioihin, kaikki data on nyt on-line ja sitä voi selata ja tarvittaessa visualisoida sekunneissa joko PC:llä tai älypuhelimen appsilla.

Sensorist Pro –järjestelmä on niin intuitiivinen käyttää, että emme enää voi edes kuvitella kuinka paljon töitä meillä ennen nämä tehtävät oikein teettivät…” kertoo Rune Fangel – Head Chef at Sokkelund

Järjestelmä on (myös) konfiguroitu siten, että jokaiselle sensorille on erikseen määritelty sallitut lämpötilavaihtelurajat riippuen siitä säilytetäänkö kylmätilassa esim. kalaa vaiko maitotuotteita.

Nyt näiden ennakoivien varoitusten ansiosta, järjestelmä hälyttää (push alerts, e-mails) automaattisesti mikäli esim. pakastimen ovi on jäänyt auki, jolloin asiaan voidaan reagoida heti, ennen kuin varsinaista säilytysongelmaa pääsee syntymään. Järjestelmä luonnollisesti toimii silloinkin kun ravintola on kiinni, jolloin esim. sähkökatkoksen sattuessa tieto ongelmasta saadaan mahdollisimman nopeasti.


Case: SICIS Research Lab at University of Michigan, USA

Jatkuva tosiaikainen asukaskäyttäytymismonitorointi asuinrakennuksissa.

Sustainable and Independent Civil Infrastructure Systems Laboratory – (SICIS) Michiganin yliopistossa Yhdysvalloissa on laajalti fokusoitunut simulaatiomallien ja kvantitatiivisten työkalujen kehittämiseen. Tavoitteena on ymmärtää ihmisen vaikutusta, arvioida riskejä ja ympäristöllisiä sekä sosiaalisia vaikutuksia rakennusten ja rakennusinfrastruktuurijärjestelmiin niiden eri elinkaaren vaiheissa.

SICIS-tutkimuslaboratorioryhmä haluaa tutkia asukaskäyttäytymistä asuinrakennuksissa. He käyttävät mittauksissaan useita parametrejä mukaan lukien sisätilojen lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidi (CO2) ppm-tasoja, tavoitteena sisätilojen monitorointi pitkällä aikavälillä.

Haaste

Vaikka markkinoilla on paljon erityyppisiä ympäristön laatua mittaavia sensoreita, SICIS tutkimuslaboratorion ryhmällä oli vaatimus, että sensorien tulisi tarjota API-rajapinta mahdollistamaan ympäristödatan käsittely tosiaikaisesti. Lämpötila- ja ilmankosteusmittareita löytyy joka lähtöön mutta vain harvat tarjoavat hyvin dokumentoidun API-rajapinnan. Toiseksi, koska tarvitaan myös mahdollisuus mitata CO2 ppm-tasoja, vieläpä mieluiten patterikäyttöisillä sensoreilla, vaatimukset täyttäviä järjestelmiä on harvoja.

Laajan ja intensiivisen etsinnän tuloksena, SICIS päätyi Sensorist Pro –järjestelmään, sillä ratkaisu täytti kaikki heidän asettamansa vaatimukset.

RatkaisuSensorist PRO laboratorio

Sensorist Pro:lla on tarjota yksityiskohtaisesti dokumentoitu API, mikä on auttanut paljon SICIS-sovelluksen kehitystyössä. SICIS mittausdatan palautus REST API käyttämällä sujui nopeasti ja helposti.

Tehokkaan API-palvelun lisäksi Sensorist Pro tarjoaa helppokäyttöiset pilvi- ja älypuhelinsovellukset. Näiden ansiosta he pystyvät nyt käytännöllisesti monitoroimaan huonekohtaisia olosuhteita milloin tahansa käyttäen selainta ja puhelinta. Web-sovelluksen avulla he pystyvät myös halutessaan lataamaan mittausdataa tarpeidensa mukaan .CSV –tiedostoksi myöhempää analysointia varten esim. Excelillä.

On maininnan arvoista, että Sensoristilla on loistava asiakaspalvelu. Aivan alussa meillä oli joitain kysymyksiä sensorien parittamisesta. Sensoristin insinöörit vastasivat aina e-maileihin nopeasti ja tarvittaessa auttoivat videopuheluiden välityksellä. Heidän yksityiskohtaisen avustamisensa ansiosta SICIS pystyi ratkaisemaan ongelmat tehokkaasti. Helppoa ja yksinkertaista.

…Maininnan arvoista on, että Sensoristilla on loistava asiakaspalvelu ja me todella pidämme tästä tuotteesta ja jatkamme ehdottomasti yhteistyötämme heidän kanssaan tulevaisuudessakin.” kertoo Da Li – SICIS, University of Michigan, USA

Lopputulos

Sensorist Pro.n ansiosta pystymme nyt kehittämään omia sovelluksiamme rakennusten sisätilojen mittaukseseen. Tälläkin hetkellä keräämme mittausdataa Sensorist Pro –järjestelmän avulla. Olemme todella vakuuttuneet tästä tuotteesta ja tulemme jatkamaan läheistä yhteistyötämme Sensorist:n ja heidän insinööriensä kanssa tulevaisuuden työssämme.