Wireless Sensor Networks

Newsteo on ranskalainen valmistaja, joka kehittää ja valmistaa eri suureiden mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja langattomia data loggereita ja antureja sekä niiden hallintasovelluksia.

Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta

Newsteo Tracker - Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta Newsteo Tracker mittaa ja tallentaa rahti-informaatiota kuten lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, valolle altistumista (paketin tai kontin avaus), iskuja (3-akselinen: kiihtyvyys, kesto ja voima) sekä vapaan pudotuksen korkeutta:

 • TRE35 : Iskut max. 16g, lämpötila ja vapaan pudotuksen korkeus
 • TRE37 : Iskut max. 16g, lämpötila, kosteus ja vapaan pudotuksen korkeus
 • TRE38 : Iskut max. 16g, lämpötila, kosteus, valolle altistuminen ja vapaan pudotuksen korkeus

Lisäksi on saatavilla GPS:llä varustettu malli, TRP55:

 • Lämpötilan mittaus määritellyllä mittausvälillä (tallennus: lämpötila, mittausaika ja paikannustieto)
 • Hetkellisen nopeuden ja nopeuden poikkeamien mittaus (tallennus: nopeus, poikkeama, mittausaika ja paikannustieto)
 • Mikäli kuljetettavaan tavaraan kohdistuu isku, mitataan iskun voimakkuus kolmella akselilla välillä -16g ... +16g (tallennus: iskun voimakkuus, mittausaika ja paikannustieto)

Tehdyt mittaustulokset puretaan tietokoneelle langattomalla yhteydellä analysointia ja raportointia varten. Mittaustulokset voidaan myös siirtää tietokoneelle avaamatta pakettia tai konttia, johon Tracker on asetettu.

Mahdollisessa kuljetusvauriossa asiointi vakuutusyhtiön kanssa on myös helppoa; tulostetaan raportti suoraan tietokoneelta vakuutusyhtiölle, jossa käy selkeästi ilmi mitä on tapahtunut kuljetuksessa olleelle tuotteelle ja milloin.

Toimintaperiaate

Trackerissa on mikroprosessori ja flash-muisti aikaleimallisten fyysisten mittausten prosessointiin ja tallentamiseen 9 – 24 kuukauden ajalta. Laitteen konfiguroinnin ja aktivoinnin jälkeen voidaan se kiinnittää konttiin, rahtitilaan tai laittaa sisälle laatikkoon ennen kuin lähetys lähetetään matkaan. Mittaustulosten tietokoneelle siirtämisen jälkeen, voidaan Tracker de-aktivoida odottamaan seuraavaa lähetystä, jolloin pidennetään paristojen käyttöaikaa.

Newsteo Tracker - Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta

Tietokoneen USB-porttiin kytkettävä lähetin/vastaanotin adapteri (RF-to-USB avain) toimii langattomana linkkinä Trackerin ja käytettävän tietokoneen välillä. Tämä avain mahdollistaa kerätyn mittaustiedon vastaanoton ja analysoinnin sekä Trackerin konfiguroinnin vapaalla ja veloituksettomalla RF-ISM radiotaajuudella tietokoneeseen asennetulla RF-Monitor ohjelmistolla.

Laitteen suunnittelussa on huomioitu erityisesti helppokäyttöisyyteen:

 • Helposti käyttöönotettava ja asennettava
 • Pienikokoinen ja kestävä
 • Pitkä käyttöikä yksillä paristoilla
 • Käyttää tavallisia paristoja, jotka käyttäjä voi itse vaihtaa
 • Ei johtoja eikä liittimiä
 • Käyttää tiedonsiirrossa tietokoneelle veloituksetonta RF-ISM taajuutta
 • Korkea tallennuskapasiteetti
 • Fyysinen näyttö myös led-ilmaisimilla mikäli hälytysrajat on ylitetty

Lataa tuote-esite: Newsteo Tracker


Kylmäketjun valvonta rekkakuljetuksissaKylmäketjun valvonta rekkakuljetuksissa

Newsteon tavalliset dataloggerit mahdollistavat myös kylmäkuljetus-rekkojen rahtitilojen reaaliaikaisen valvonnan lähettämällä langattomasti mittaustietoa (lämpötila ja/tai kosteus) kuljettajalle joko erilliselle näyttöyksikölle (Newsteo DIS; ei vaadi tietokonetta) tai ajoneuvotietokoneelle.  Mikäli kuljetuksen aikana asetetut raja-arvot ylitetään, lähettää dataloggeri heti hälytyksen kuljettajalle, jonka on myös kuitattava tapahtunut hälytys. Kuljetuksen aikana tehdyt mittaustiedot tallennetaan kuitenkin koko ajan dataloggerille, jolloin ne voidaan siirtää edelleen matkan päätyttyä tietokoneelle analysointia ja raportointia varten.

Helmikuussa 2017 Newsteo DIS -näyttöyksiköstä tulee uusi versio (GAT33), joka pitää sisällään mobiiliyhteyden ja paikannuksen. GAT33 mahdollistaa mittaustietojen, hälytysten ja paikannustietojen siirron langattomasti valvomoon.

Lämpötilan valvontaan soveltuva dataloggeri Newsteo LOG36:

 • Käyttölämpötila: -40°C … +85°C
 • Mittaustarkkuus: ± 0.3°C
 • Resoluutio: ± 0.1°C
 • Muistikapasiteetti: 32 256 mittausta päivä ja aika tiedolla
 • EN12830 sertifioitu
 • Paristo: AA (kesto: jopa 3 vuotta, keskilämpötila +25°C ja 15min mittausvälillä)
 • Suojaustaso: IP65
 • Koko: 98mm x 64mm x 34mm

HUOM: Meiltä löytyy myös USB-pohjaisia pieniä lämpötila dataloggereita kylmäketjun valvontaa: Tempmate

Newsteo uutiset ja tuotejulkistukset

Newsteo ja Vialto kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden kylmäketjun valvontaan kattaen varastoinnin ja kuljetuksen.

23.4.2017
Newsteo ja Vialto, Ranskan johtava terveydenhuolto-tuotteiden kuljetusyritys, kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden varastoinnin, kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen lämpötilan seurantaan. Ratkaisu...
Lue lisää

Helposti pilaantuvien ja pakastettujen elintarvikkeiden kylmäketjun valvonta EN 12830 hyväksytyillä dataloggereilla.

10.3.2017
Newsteo langattomien dataloggereiden toimintaperiaate. Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin (kylmiö, kylmävarasto, jääkaappi...) asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G Collectorista (dataloggereiden hallinta...
Lue lisää

Newsteo langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisuna.

10.2.2017
Newsteo langattomat RF-ISM dataloggerit paikalliseen tai hajautettuun tiedonkeruuseen ja analysointiin. Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G...
Lue lisää

Varmista betonivalun ja betonin laatu Newsteo Builder dataloggerilla – Mittaa betonin lämpötilaa ja muodonmuutosta ensimmäisten tuntien aikana betonin valusta alkaen sekä vuosia sen jälkeen.

19.12.2016
1. Newsteo Builder betonin lämpötilan ja muodonmuutoksen analysointiin. Betonin laatu riippuu valun asettumisesta ja kovettumisesta, jonka mittaamiseen on Newsteo kehittänyt...
Lue lisää

Kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin valvonta, seuranta ja monitorointi Newsteo Trackerin avulla.

18.10.2016
Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta. Newsteo Tracker mittaa ja tallentaa rahti-informaatiota kuten lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, valolle...
Lue lisää