Wireless Sensor Networks

Newsteo on ranskalainen valmistaja, joka kehittää ja valmistaa eri suureiden mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja langattomia data loggereita ja antureja sekä niiden hallintasovelluksia.

Langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisuna

Langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisunaToimintaperiaate

Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G Collectorista (hallinta pilvipalvelun kautta) tai paikallisesta PC:lle asennetusta lähetin/vastaanotin USB-adapterista sekä ohjelmistosta.

Newsteo langattomat dataloggerit käyttävät tiedonsiirrossa veloituksetonta RF-ISM radiotaajuutta, jonka toimintasäde on tyypillisesti 500 - 800m (kantavuutta voidaan parantaa vaihtamalla 1/4 aallonpituuden antenni täyden aallonpituuden antenniin joko dataloggereissa tai USB-adapterissa). Dataloggerit ovat itse asiassa pienikokoisia tietokoneita, jotka hoitavat tiedonsiirron Collectorille tai PC:lle ja mittausten tekemisen. Dataloggereissa on myös paikallista muistia mittaustulosten tallentamiseen, mikäli yhteys on poikki paikalliseen tietokoneeseen tai internettiin (yhteyden palautuessa lähettää dataloggeri kertyneet mittaustulokset eteenpäin). Myös 2G/3G Collectoreissa on varmistusmuisti, mikäli mobiiliyhteys on alhaalla.

Dataloggerit konfiguroidaan langattomasti (ala- ja ylärajat, mittausväli...), jonka jälkeen ne voidaan aktivoida mittaamaan. Mikäli mittauksissa asetetut raja-arvot ylitetään, lähettää dataloggeri automaattisesti hälytyksen Collectorille tai PC:lle, josta hälytys lähetetään edelleen haluttuun sähköposti-osoitteeseen (pilvipalvelu tukee myös "Email to SMS" -palvelua.). Mittausalueelle voidaan myös asentaa erillinen näyttöyksikkö, joka näyttää paikallisesti max. 12 dataloggerin mittaustulokset näytöllä. Mikäli joku dataloggerista lähettää hälytyksen, aktivoi näyttöyksikkö äänihälytyksen ja käyttäjän on kuitattava hälytys, jolloin hälytysääni lakkaa.

Virtalähteenä dataloggereissa ovat paristot, joiden käyttöaika on jopa kolme vuotta. Paristot ovat käyttäjän vaihdettavissa.

Newsteo - Langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisunaNewsteo dataloggereita on saatavilla useilla eri antureilla (linkki tuotetietoihin valmistajalle):

Paikallisen tietokoneen USB-porttiin kytkettävä lähetin/vastaanotin adapteri toimii langattomana linkkinä dataloggereiden ja käytettävän tietokoneen välillä. Tietokoneeseen asennettu RF-Monitor ohjelmisto hoitaa kerätyn mittaustiedon vastaanoton ja analysoinnin sekä dataloggereiden konfiguroinnin. Käytettäessä pilvipalvelua Ethernet tai 2G/3G Collector "korvaa" PC + RF-Monitor -ohjelmiston ja USB-adapterin; kaikki toiminnot hoidetaan Collectorin ja pilvipalvelun kautta.

Langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisuna

Paikallinen ratkaisu (single-site)

Single-site ratkaisussa data loggerit sijoitetaan alueelle tai kohteisiin, joita halutaan mitata. Dataloggereiden konfigurointi ja mittaustulosten kerääminen sekä analysointi tehdään paikallisesti yhdessä pisteessä PC.llä, johon on asennettu RF-Monitor ohjelmisto ja lähetin/vastaanotin USB-adapteri.

Mikäli halutaan, voidaan paikallinen PC (RF-Monitor ohjelmisto ja USB-adapteri) korvata Ethernet tai 2G/3G Collectorilla, jolloin data loggereiden hallinta ja tiedonkeruu sekä analysointi voidaan hoitaa pilvipalvelun kautta WebMonitor-käyttöliittymän kautta.

Lisätietoja RF-Monitor -ohjelmistosta: RF-Monitor Premium

Hajautettu ratkaisu (multi-site)

Multi-site ratkaisussa dataloggerit voidaan sijoittaa maantieteellisesti miten laajalle alueelle halutaan, jolloin dataloggerit ovat yhteydessä keskitettyyn palvelimeen joko 2G/3G tai Ethernet Collectorin kautta. Kaikkia dataloggereita hallinnoidaan keskitetysti pilvipalvelun ja WebMonitor-käyttöliittymän kautta, kuten myös mittaustulosten analysointi sekä raportointi tapahtuu WebMonitor-käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymän kautta määritellään myös, kenelle dataloggereilta tulleet hälytykset lähetetään (email ja/tai tekstiviesti)

WebMonitorissa dataloggereiden hallinta, mittaustulosten analysointi ja raportointi hoidetaan Collector-kohtaisesti. Reaaliaikaiset hälytykset määritellään myös Collector-kohtaisesti eli kunkin mittauspaikan (=Collector ja siihen kuuluvat dataloggerit) alle voidaan määritellä email-listat, jolloin hälytykset menevät mittauspaikan paikallisille vastaaville. Hälytykset lähetetään mm. seuraavanlaisista tapahtumista:

  • Dataloggerin mittaustulos alittaa/ylittää hälytysrajat
  • Collectorin virransyöttö on katkennut
  • Dataloggerin paristo on loppumassa

Hajautettu tiedonkeruu dataloggereilta

Voit tutustus WebMonitoriin oheisilla demo käyttäjätunnuksilla:

Uusi versio (V6) julkistettu:

  • Visuaalisempi näyttö, nopeampi tapa päästä käsiksi kriittisiin tietoihin
  • Mahdollisuus valita dataloggerit, joiden mittaustulokset näytetään samalla näytöllä
  • Parannukset käyttäjähallintaan
  • Uusittu graafinen käyttöliittymä

Lisätietoja WebMonitor-käyttöliittymästä (PDF): Newsteo WebMonitor

Lisätietoja Newsteo Collectorista (PDF): Newsteo Collector

Newsteo uutiset ja tuotejulkistukset

Newsteo ja Vialto kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden kylmäketjun valvontaan kattaen varastoinnin ja kuljetuksen.

23.4.2017
Newsteo ja Vialto, Ranskan johtava terveydenhuolto-tuotteiden kuljetusyritys, kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden varastoinnin, kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen lämpötilan seurantaan. Ratkaisu...
Lue lisää

Helposti pilaantuvien ja pakastettujen elintarvikkeiden kylmäketjun valvonta EN 12830 hyväksytyillä dataloggereilla.

10.3.2017
Newsteo langattomien dataloggereiden toimintaperiaate. Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin (kylmiö, kylmävarasto, jääkaappi...) asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G Collectorista (dataloggereiden hallinta...
Lue lisää

Newsteo langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisuna.

10.2.2017
Newsteo langattomat RF-ISM dataloggerit paikalliseen tai hajautettuun tiedonkeruuseen ja analysointiin. Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G...
Lue lisää

Varmista betonivalun ja betonin laatu Newsteo Builder dataloggerilla – Mittaa betonin lämpötilaa ja muodonmuutosta ensimmäisten tuntien aikana betonin valusta alkaen sekä vuosia sen jälkeen.

19.12.2016
1. Newsteo Builder betonin lämpötilan ja muodonmuutoksen analysointiin. Betonin laatu riippuu valun asettumisesta ja kovettumisesta, jonka mittaamiseen on Newsteo kehittänyt...
Lue lisää

Kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin valvonta, seuranta ja monitorointi Newsteo Trackerin avulla.

18.10.2016
Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta. Newsteo Tracker mittaa ja tallentaa rahti-informaatiota kuten lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, valolle...
Lue lisää