Newsteo - Langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisuna, Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta, Betonin lämpötilan ja muodonmuutoksen analysointi

Wireless Sensor Networks

Newsteo on ranskalainen valmistaja, joka kehittää ja valmistaa eri suureiden mittaamiseen ja monitorointiin tarkoitettuja langattomia data loggereita ja antureja sekä niiden hallintasovelluksia.

Newsteo ja Vialto kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden kylmäketjun valvontaan kattaen varastoinnin ja kuljetuksen.

23.4.2017
Newsteo ja Vialto, Ranskan johtava terveydenhuolto-tuotteiden kuljetusyritys, kehittivät Vialto Track -ratkaisun terveydenhuolto-tuotteiden varastoinnin, kuljetuksen ja varastoinnin aikaiseen lämpötilan seurantaan. Ratkaisu...
Lue lisää

Helposti pilaantuvien ja pakastettujen elintarvikkeiden kylmäketjun valvonta EN 12830 hyväksytyillä dataloggereilla.

10.3.2017
Newsteo langattomien dataloggereiden toimintaperiaate. Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin (kylmiö, kylmävarasto, jääkaappi...) asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G Collectorista (dataloggereiden hallinta...
Lue lisää

Newsteo langattomat dataloggerit eri mitta-antureilla joko paikallisena ratkaisuna tai hajautettuna pilvipohjaisena ratkaisuna.

10.2.2017
Newsteo langattomat RF-ISM dataloggerit paikalliseen tai hajautettuun tiedonkeruuseen ja analysointiin. Mittausverkko koostuu mittauskohteisiin asennetuista langattomista dataloggereista ja Ethernet tai 2G/3G...
Lue lisää

Varmista betonivalun ja betonin laatu Newsteo Builder dataloggerilla – Mittaa betonin lämpötilaa ja muodonmuutosta ensimmäisten tuntien aikana betonin valusta alkaen sekä vuosia sen jälkeen.

19.12.2016
1. Newsteo Builder betonin lämpötilan ja muodonmuutoksen analysointiin. Betonin laatu riippuu valun asettumisesta ja kovettumisesta, jonka mittaamiseen on Newsteo kehittänyt...
Lue lisää

Kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin valvonta, seuranta ja monitorointi Newsteo Trackerin avulla.

18.10.2016
Paketin tai kontin kuljetusolosuhteiden sekä kuljetusreitin seuranta ja valvonta. Newsteo Tracker mittaa ja tallentaa rahti-informaatiota kuten lämpötilaa, kosteutta, kastepistettä, valolle...
Lue lisää