WebRelay™ | 1x relelähtö ja 1x DI

WebRelay on sähköinen rele (tai sähköinen kytkin) sisäänrakennetulla web-palvelimella, jonka käyttökohteet ovat rajattomat: pumppujen ja moottoreiden etäohjaus, ovien ja porttien lukituksen etäohjaus sekä etämonitorointi, tietokoneiden ja palvelinten etäbuuttaus, valojen etäohjaus...
ControlByWeb

Output

Releet: 1 (Virta: 12A 240VAC, 30VDC)

Input

Digitaaliset: 1 (optoeristetty)

Erityistä

Automaattinen buuttaus, peer-to-peer

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP

X-301 | WebRelay-Dual™ | 2x releähtö ja 2x DI

WebRelay-Dual on web-pohjainen Ethernet I/O moduli, jossa on kaksi 3A relelähtöä (itsenäisesti ohjattavissa) ja kaksi optisesti eristettyä DI sisääntuloa. Siinä on myös paikallista muistia dataloggausta varten, reaaliaikakello (NTP tuella) ja edistynyt kalenteripohjainen ajastin, jonka avulla voidaan ohjata releitä (on/off) tietyn aikataulun mukaan. Käyttökohteita ovat esim. tienäyttöjen ja -valojen ajastettu etäohjaus, ovien ja porttien ajastettu etäohjaus, tuotantolaitteiden etäohjaus ja etämonitorointi...
ControlByWeb

Output

Releet: 2 (Virta: 3A 28VAC, 24VDC)

Input

Digitaaliset: 2 (optoeristetty)

Erityistä

Ajastus, dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset, laskurit (sisääntulot 1-2), peer-to-peer

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services

WebRelay-Quad™ | 4x relelähtö

WebRelay-Quad käytetään sadoissa eri sovelluksissa, kuten tuotantolaitteiden etäohjauksessa, etäresetoinnissa, osana kulunvalvontaa ja muissa kohteissa, jotka vaativat etäältä tapahtuvaa releohjausta. Laitteessa on neljä relettä (max. 3A @ 28V), joista jokainen voidaan kytkeä päälle/päältä ja ne tukevat myös pulssimuotoista releohjausta.
ControlByWeb

Output

Releet: 4 (Virta: 3A 28VAC, 24VDC)

Input

--

Erityistä

--

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP

X-310™ | 4x relelähtö, 4x DI ja 4x lämpötila ja/tai kosteus anturia (1-Wire bus)

X-310 on web-pohjainen Ethernet I/O moduli, jossa on neljä 1A relelähtöä (itsenäisesti ohjattavissa) ja neljä eristämätöntä DI sisääntuloa sekä 1-Wire bus liitäntä max. neljälle lämpötila tai kosteus anturille. Siinä on myös paikallista muistia dataloggausta varten, reaaliaikakello (NTP tuella) ja edistynyt kalenteripohjainen ajastin, jonka avulla voidaan ohjata releitä (on/off) tietyn aikataulun mukaan. Käyttökohteita ovat esim. tienäyttöjen ja -valojen ajastettu etäohjaus, ovien ja porttien ajastettu etäohjaus, tuotantolaitteiden etäohjaus ja etämonitorointi, lämpötilan ja kosteuden mittaus sekä monitorointi...
ControlByWeb

Output

Releet: 4 (Virta: 1A 28VAC, 24VDC)

Input

Digitaaliset: 4 (eristämätön); 1-Wire Bus: 4 (Lämpötila/kosteus)

Erityistä

Ajastus, dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset, laskurit (sisääntulot 1-2), peer-to-peer

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services, dataloggaus ja grafiikka, (X-310S tukee myös HTTPS ja SSL)

X-332™ | Web-pohjainen edistynyt I/O kontrolleri

X-332 on web-pohjainen Ethernet I/O moduli, jossa on neljä 16 relelähtöä (itsenäisesti ohjattavissa), 16 optoeristettyä digitaalista sisääntuloa, kaksi laskuri sisääntuloa ja neljä analogista sisääntuloa sekä 1-Wire bus liitäntä max. neljälle lämpötila tai kosteus anturille. Lisäksi X-322 mahdollistaa muiden ControlByWeb-laitteiden releiden etäohjauksen. Siinä on myös paikallista muistia dataloggausta varten, reaaliaikakello (NTP tuella) ja edistynyt kalenteripohjainen ajastin, jonka avulla voidaan ohjata releitä (on/off) tietyn aikataulun mukaan. Käyttökohteita ovat esim. tuotantolaitteiden etämonitorointi ja etäohjaus, PLC:n I/O -liitäntöjen "pidennys" toisiin paikkoihin, releiden triggerointi pohjautuen analogialiitäntöjen ja/tai lämpötilan ja kosteuden hälytysrajoihin...
ControlByWeb

Output

Releet: 16 (Virta: 2A 30VDC, 30VAC)

Input

Digitaaliset: 16 (optoeristetty); Analogiset: 4 (0-5VDC); 1-Wire Bus: 4 (Lämpötila/kosteus)

Erityistä

Ajastus, dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset, laskurit (sisääntulot 17-18), peer-to-peer

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services, dataloggaus ja grafiikka

WebRelay-10™ | 10x relelähtö

WebRelay-10™ kestävä teollisuus relekortti, jonka avulla voidaan etäohjata kymmentä 30A-relelähtöä. Kutakin relettä voidaan ohjata itsenäisesti joko web-selaimen kautta tai lähettämällä komentoja asiakkaan omasta sovelluksesta.  
ControlByWeb

Output

Releet: 10 (Virta: 30A 277VAC, 30VDC)

Input

--

Erityistä

--

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services ja Remote Monitoring

WebRelay-10 Plus™ | 10x relelähtö, 2x DI ja 8x lämpötila ja/tai kosteus anturia (1-Wire bus)

WebRelay-10 Plus™ kestävä teollisuus relekortti, jonka avulla voidaan etäohjata kymmentä 30A-relelähtöä. Kutakin relettä voidaan ohjata itsenäisesti joko web-selaimen kautta tai lähettämällä komentoja asiakkaan omasta sovelluksesta. Lisäksi siinä on myös paikallista muistia dataloggausta varten, lämpötilan ja/tai kosteuden etämonitorointi, reaaliaikakello (NTP tuella) ja edistynyt kalenteripohjainen ajastin, jonka avulla voidaan ohjata releitä (on/off) tietyn aikataulun mukaan.  
ControlByWeb

Output

Releet: 10 (Virta: 30A 277VAC, 30VDC)

Input

Digitaaliset: 2 (eristämätön); 1-Wire Bus: 8 (Lämpötila/kosteus)

Erityistä

Ajastus, dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset, laskurit (sisääntulot 1-2)

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services, Remote Monitoring, dataloggaus ja grafiikka

Five-Input Module™ | 5x DI

Five-Input Module on kestävä Ethernet-pohjainen tiedonkeruulaite, jossa on viisi optisesti eristettyä digitaalista sisääntuloa. Kutakin sisääntuloa voidaan myös käyttää tapahtuma-laskurina ja kun käyttäjän määrittelemä hälytystapahtuma täyttyy, lähettää laite email-hälytyksen.
ControlByWeb

Output

--

Input

Digitaaliset: 5 (optoeristetty, laskurit sisääntuloille 1-5)

Erityistä

Email hälytykset

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP

Temperature Module™ | Lämpötilan monitorointi

Temperature Module mahdollistaa tarkan tavan monitoroida lämpötiloja IP-verkon kautta. Laitteeseen voidaan kytkeä max. neljä digitaalista lämpötila-anturia, jonka lisäksi kahdella sisäisellä releellä voidaan ohjata hälytyslaitteita, ilmastointilaitteita, tuulettimia...
ControlByWeb

Output

Releet: 2 (Virta: 3A 28VAC, 24VDC)

Input

1-Wire Bus: 4 (Lämpötila)

Erityistä

Email hälytykset

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SMTP

X-300™ | Edistynyt lämpötilan ja kosteuden monitorointi termostaatti toiminnolla

X-300 mahdollistaa tarkan tavan monitoroida lämpötiloja IP-verkon kautta. Laitteeseen voidaan kytkeä max. kahdeksan digitaalista lämpötila- ja/tai kosteus-anturia, jonka lisäksi kolmella sisäisellä releellä voidaan ohjata hälytyslaitteita, ilmastointilaitteita, tuulettimia... Lisäksi X-300 on 7-päiväinen web-pohjainen termostaatti: Käyttäjä voi säätää ja valvoa lämmitystä ja ilmastointia sekä myös monitoroida sisä/ulko lämpötila web-selaimen tai älypuhelin sovelluksen kautta.
ControlByWeb

Output

Releet: 3 (Virta: 3A 28VAC, 24VDC)

Input

1-Wire Bus: 8 (Lämpötila ja kosteus)

Erityistä

Dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset, termostaatti-toiminto

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services

X-317™ | 5x analoginen lähtö

X-317 on web-pohjainen moduuli, jossa on viisi analogista lähtöä. Lähdöt ovat samankaltaisia kuin PLC:ssä, mutta X-317 on suunniteltu web-pohjaisia sovelluksia silmällä pitäen: Ei tarvita erillisiä sovelluksia tai laitteita, sillä X-317 voidaan konfiguroida, ohjelmoida ja testata sisäänrakennetun web-palvelimen kautta.
ControlByWeb

Output

Analogiset: 5 (0-5V, 0-10V, ±5V, ±10V, 4-20mA)

Input

--

Erityistä

Lähdöt ohjelmallisesti konfiguroitavia, itsenäisesti ohjelmoitavia ja skaalautuvia

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP

Analog Module™ | Analogiset sisääntulot tiedonkeruuseen

Analog Module mahdollistaa etämonitoroida analogisia signaaleja IP-verkon ylitse. Laitteeseen voidaan kytke max. kahdeksan analogista signaalia eri antureilta: vedenkorkeus, virta, jännite, virtaus...

ControlByWeb

Output

--

Input

Analogiset: 8 (0-5VDC)

Erityistä

Monitoroi analogia-arvoja, email-hälytykset

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SMTP

X-320™ | Laajennettuun tiedonkeruuseen

X-320 on web-pohjainen instrumentointi-moduuli, jota voidaan käyttää monissa tieteellisissä ja teollisuuden sovelluksissa kuten energian ja tehon monitoroinnissa, säätieteessä, prosessin ohjauksessa... Laitteessa on kombinaatio analogisia ja digitaalisia sisääntuloja, joihin voidaan kytkeä eri mitta-antureita mittaamaan jännitettä, virtaa, lämpötilaa, kosteutta, tuulen voimakkuutta, auringon säteilyn voimakkuutta, veden/nesteen pinnan korkeutta, virtausta, taajuutta... Lisäksi saatavilla versio, X-320M, web-pohjainen sääasema-kontrolleri "Weather Display" ominaisuudella.
ControlByWeb

Output

Digital I/O: 2 (konfiguroitavissa rele/digitaalinen sisääntuloksi)

Input

Digitaaliset: Katso "Output"; Analogiset: 4 (0-5VDC); 1-Wire bus: 6 (lämpötila/kosteus); Taajuus: 1 (0-130 kHz)

Erityistä

Konfiguroitava digital I/O, ajastus, dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset, laskurit (sisääntulot 1-2)

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services

WebSwitch™ | Etävirtakytkin automaattisella kytketyn laitteen etäbuuttauksella

WebSwitch on etävirtakytkin, jolla voidaan web-selaimen kautta valvoa verkkolaitteiden virransyöttöä, pakottaa verkkolaitteen etäbuuttaus tai automaattisesti pakottaa etäbuuttaus, mikäli ping-vastaus epäonnistuu.
ControlByWeb

Output

AC lähdöt: 2 (On/Off tai Reboot/Pulse)

Input

--

Erityistä

Automaattinen uudelleen buuttaus

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, Remote Services

WebSwitch Plus™ | Etävirtakytkin laajennetuilla ominaisuuksilla

WebSwitch Plus on etävirtakytkin, jolla voidaan web-selaimen kautta valvoa verkkolaitteiden virransyöttöä, pakottaa verkkolaitteen etäbuuttaus tai automaattisesti pakottaa etäbuuttaus, mikäli ping-vastaus epäonnistuu. Lisäominaisuuksina laitteessa on lämpötilan/kosteuden monitorointi, kaksi digitaalista sisääntuloa, ajastus, dataloggaus ja email-hälytykset.
ControlByWeb

Output

AC lähdöt: 2 (On/Off tai Reboot/Pulse)

Input

Digitaaliset: 2 (eristämätön); 1-Wire Bus: 3 (Lämpötila/kosteus)

Erityistä

Automaattinen uudelleen buuttaus, lämpötilan/kosteuden monitorointi, ajastus, dataloggaus, BASIC tuki lisäohjelmoinnille, email hälytykset

Protokollat

HTTP, XML, Modbus TCP/IP, SNMP, SMTP, Remote Services